June 2021

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

2

Jun

2021

รัฐกับกระเหรี่ยงบางกลอย : การเมืองเรื่องการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้วยสภาพปัญหาเรื้อรังระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย-ใจแผ่นดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในด้านต่า…

7

Jun

2021

กฎหมายอากาศสะอาด​และการเชื่อมโยงกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

กำหนดการเสวนา10.00-11.00 น. ทีมผู้ยกร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด​เพื่อสุขภาพแบบ​บูรณาการ​ พ.​ศ... จะอธิบายที่มาและปูพื้นฐานภาพกว้าง​ของร่าง…