October 2020

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

8

Oct

2020

ชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัม…

9

Oct

2020

  งานเสวนา “จุดกำเนิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมแบบไทยในยุคสมัยสงครามเย็น”

  ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ขุนศึก …

  10

  Oct

  2020

  THE ENDAY โรคไปใครเจ็บ ?

  ชวนทุกคนมาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ มาร่วมเป็นส่วนหน่งของการแก้ไขปัญหา มุ่งสู่การฟื้นฟูหลังโควิดแบบสีเขียว ในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก…

  10

  Oct

  2020

  สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ

  The Active ไทยพีบีเอส และสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมและติดตามการถ่ายทอดสด "จากมือถึงมือ ครั้งที่ 5 : สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ พื้นที่อาหารและการจัดการพื้นที่สาธารณะ" วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. นี้.