April 2021

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

3

Apr

2021

ขวั่ยห้างเสวนา #เพศสภาพกับงานสื่อ

ภาคีนักเรียนสื่อ x ขวั่ยห้างเสวนา ตอน #เพศสภาพกับงานสื่อ ชวนร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นเพศสภาพกับการทำงานสื่อสารมวลชน ได้ในรายการคลับเฮ้าส์ "ขวั่ยห้างเสวนา …

11

Apr

2021

เตรียมพร้อม เติบโต เติมเต็ม: ถอดนวัตกรรมการศึกษาฉบับ Summit School สู่อนาคตของเด็กทุกคน

เมื่อจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาคือการเตรียมเด็กทุกคนให้ 'พร้อม' เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยที่จำเป็นต่อการยืนหยัดและพัฒนา…