EP.194 | ทำอย่างไร ? เมื่อปัญหาโลกเดือด สะเทือนสุขภาพจิต

The Active Podcast

ปัญหาโลกเดือด สะเทือนปัญหาสุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก จากภาวะโลกร้อนสู่โลกเดือด ส่งกระทบต่อชีวิตผู้คนในทุกมิติ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต

The Active Podcast คุยกับ เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช รองคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ร่วมก่อตั้ง สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS)  ชวนคุยโดย อรอุษา พรมอ๊อด จะมาเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ ปัญหาสุขภาพจิต ที่หลายคนได้รับผลกระทบแบบไม่ทันรู้ตัว พร้อมเปิดข้อมูลแนวโน้มคนไทยเครียดสูงขึ้น ความเครียดกับสภาพอากาศเกิดได้อย่างไร อากาศกับภาวะอาการโรคซึมเศร้า วิธีรับมืออากาศเปลี่ยนแบบไม่ให้เสียสุขภาพจิต ใน The Active Podcast EP.194 | ทำอย่างไร ? เมื่อปัญหาโลกเดือด สะเทือนสุขภาพจิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม