EP.178 | Losers แพ้บ้าง อะไรบ้าง

The Active Podcast

แนวความคิด Loser Mindset ที่อาจเกิดจากประสบการณ์แย่ ๆ จนกลายเป็นปมในใจ สูญเสียความทะเยอทะยานในการทำสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพจิต เพราะ Loser Mindset มีโอกาสได้รับความเจ็บปวดทางอารมณ์จากภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนกลุ่มอื่นถึง 25 เท่า 

แต่คนเราจะแพ้บ้างก็ได้ เพราะชัยชนะไม่ใช่ตัววัด ‘ความสุข’ เสมอไป

The Active PodCast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี ! ชวนตีความ Loser Mindset พร้อมมองปัญหา ‘สุขภาพจิต’ ผ่านซีรีส์เกาหลีและละครไทย กับ สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยความมั่นคงร่วมสมัยศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน The Active Podcast EP.178 | Losers แพ้บ้าง อะไรบ้าง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม