EP.132 | ทิศทางนโยบายรัฐ รอรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

The Active Podcast

เตือน ! ไทยเสี่ยงวิกฤตแล้งหนักติดต่อยาว 4-5 ปี

นักวิชาการด้านภัยพิบัติ เผย ปรากฏการณ์ ‘เอลนีโญ’ มีแนวโน้มจะรุนแรงหนักขึ้นปลายปีนี้ และถือเป็นครั้งแรกของไทยที่จะเกิดวิกฤตภัยแล้งหนักติดต่อยาวนาน 4-5 ปี ​เตือนรัฐบาลชุดใหม่เตรียมวางแผนปรับตัวรับมือ

The Atctive Podcast พาไปฟังเสียงสะท้อนเกษตรผู้ที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยตรง ขณะที่อนาคตต่อจากนี้นโยบายเพื่อเกษตรกรจะตอบโจทย์พวกเขาจริงหรือไม่ จะไปพูดคุย กับ รศ.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ที่ได้คาดการณ์อนาคตว่า ไทยกำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ซึ่งต้องเตรียมพร้อม เพราะ 4-5 ปีนี้ไทยกำลังจะเจอวิกฤตแล้งครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ใน The Active Podcast EP.132 | ทิศทางนโยบายรัฐ รอรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม