EP.130 | โศกนาฏกรรม พิษจากโรงงานรีไซเคิลฯ

The Active Podcast

“ผมไม่เชื่อว่าความยุติธรรมในบ้านเรายังมีอยู่” คำพูดของธนู งามยิ่งยวด อดีตพ่อค้าส่งออกลำใย เขาพูดถึงการต่อสู้อย่างยาวนานกับโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลที่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำใต้ดิน ปนเปื้อนสารเคมีจนไม่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้

ธุรกิจของเขาต้องพังทลายลงพร้อม ๆ กับครอบครัว ความเสียหายที่เกิดขึ้น เขาพูดอยู่เสมอว่า ยุติธรรมกับเขาหรือไม่ ใครจะรับผิดชอบ

The Active Podcast ชวนฟังเรื่องราวจากปากของผู้แบกรับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหา กับ เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ชวนคุยโดย อรวรรณ สุขโข ใน The Active Podcast EP.130 | โศกนาฏกรรม พิษจากโรงงานรีไซเคิลฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม