EP.117 บางปะกง น้ำลดขยะผุด

The Active Podcast EP.117

ไทยพุ่งทะยานสู่การเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลเป็นลำดับ 5 ของโลก พบ 80% มาจากขยะในแม่น้ำ ภาคประชาชนร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผ่านกิจกรรมพายเรือเพื่อบางปะกง

เมื่อลุ่มน้ำแห่งชีวิต และฐานการผลิตอาหารของประเทศเต็มไปด้วยขยะ คุยรายละเอียดกับ ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้จัดตั้งโครงการพายเรือเพื่อบางปะกง กัญจน์ ทัตติยกุล ภาคีบางปะกง ทัพพ์ มีทรัพย์วัฒนา นักตกปลาชื่อดัง และวรวัฒน์ สภาวสุ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Trash Hero ชวนคุยโดย พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.117 | บางปะกง น้ำลดขยะผุด

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม