คณะทำงาน “สวัสดิการเด็กเล็กฯ” ลงใต้ทำ MOU สร้างแนวร่วมในพื้นที่

เดินหน้าทำความเข้าใจร่วมกับ อบจ.สงขลา และ มอ. สงขลานครินทร์ ผลักดันสวัสดิการเด็กถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นจริง พร้อมเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอนโยบายเด็กเล็กของพรรคการเมืองในท้องถิ่น

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า จัดกิจกรรม “การเรียนรู้พื้นที่เพื่อลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณชีวิตเด็กปฐมวัย” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2566 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สุนี ไชยรส ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ระบุ การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ในเทศบาลตำบลคูเต่า เพื่อสร้างแนวร่วมในการผลักดันสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า รวมถึง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ปกครองในพื้นที่ด้วย

“โครงการฯ จะเน้นสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสร้างแนวร่วมในการผลักดัน สวัสดิการเด็กถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นจริง”

สุนี กล่าวอีกว่า นอกจากเวทีสร้างความเข้าใจแล้ว โครงการฯ จะมีการเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลคูเต่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 มกราคม โครงการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า จะได้จัดเวที “อนาคตของหนู อยู่ที่สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า” โดยเวทีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การนำเสนอสถานการณ์เด็กเล็กภาคใต้ และนำเสนอข้อเสนอจากพื้นที่ จากนั้นจะเป็นการ นำเสนอนโยบายจากผู้แทนพรรคการเมืองในพื้นที่ ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคไทยสร้างไทย พรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ณ โรงแรม ญัณนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active