กทม.จับมือเครือข่ายภาคประชาสังคม ตรวจสุขภาพเชิงรุกคนไร้บ้าน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพคนไร้บ้าน ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า พบเจ็บป่วยส่งต่อรักษา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ชูแนวทางดูแลจริงจังเริ่มต้นที่ระบบสุขภาพก่อนเข้าสู่ระบบพัฒนาต่อ

วันนี้ (8 มิ.ย. 2567) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ โครงการสุขภาวะข้างถนน มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพคนไร้บ้านและคนจนเมือง ที่ลานคนเมือง เสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น.ตามนโยบายตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน กรุงเทพมหานคร Bangkok Homeless Health Fair

จากการดำเนินการที่ผ่านมาของ มูลนิธิกระจกเงาพบคนไร้บ้านที่นอนเจ็บป่วยต้องซื้อยาสามัญกินเอง บางคนป่วยหนักจากโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษา คนไร้บ้านบางคนเสียชีวิตโดยไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร การได้ตรวจสุขภาพและได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนคนที่ตรวจไม่พบ แต่มีความเสี่ยง เช่น ไขมันสูง ความดันสูง ก็จะได้รับการดูแลเพื่อลดความเสี่ยง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กิจกรรมวันนี้ กรุงเทพมหานครมีความพยายามอย่างจริงจังในการดูแลปัญหาคนไร้บ้านและคนจนเมือง โดยเริ่มต้นจากให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เพราะหากคนไร้บ้านและคนจนเมืองมีสุขภาพที่ดีแล้ว จะลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปโรงพยาบาล อีกทั้งยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติสร้างความมั่นคงทางรายได้ นอกจากนี้เมื่อคนไร้บ้านและคนจนเมืองเข้ามาอยู่ในระบบของกรุงเทพมหานครแล้ว ทาง กทม.ก็จะสามารถดูแลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้ทาง กทม. กำลังเตรียมศูนย์บ้านอิ่มใจที่แม้นศรี เพื่อเป็นสถานพักฟื้นทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับคนไร้บ้าน

ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ด้าน รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพยายามจัดระบบคนไร้บ้านและคนจนเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ผ่านการดูแลด้านสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งในเรื่องการตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ การให้คำปรึกษาเรื่องโรคร้ายแรง ซึ่งถ้าตรวจพบก็จะส่งตรงไปยังโรงพยาบาลได้ในทันที นอกจากนี้ยังมีจุดบริการด้านการย้ายสิทธิ์การรักษา จุดทำบัตรประชาชน และการบริการอาหารและน้ำดื่ม และนำข้อมูลสุขภาพที่ได้ลงในระบบ Care Manager ที่สามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการพัฒนาโครงการจัดการคนไร้บ้านต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active