“นางเลิ้ง” ใน Bangkok Design Week 2024 เปิดสถานที่เก่าก่อเกิดใหม่ ชวนคนรุ่นใหม่รู้จักย่าน

เริ่มแล้ว! Bangkok Design Week 2024 “ย่านนางเลิ้งบันเทิงทุกวัน” ศูนย์วิจัยชุมชนเมืองและเครือข่าย ชวนทำความรู้จัก “ย่านนางเลิ้ง” ผ่านประวัติศาสตร์ชุมชน โดยใช้สถานที่โรงเรียนเก่าแก่ที่ปิดตัวถาวร จัดนิทรรศการและงานออกแบบ หวังฟื้นความบันเทิงของย่านกลับมา

26 ม.ค. 2566 เปิดงาน Bangkok Design Week 2024 ย่านนางเลิ้ง The Active พาทัวร์เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ย่านนางเลิ้งบันเทิงทุกวัน ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค  ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567  

วิรากานต์ รักคำมา Design Manager จาก ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) กล่าวว่า ชื่องาน นางเลิ้งบันเทิงทุกวัน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านย่านนางเลิ้ง ถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเป็นสถานที่ย่านบันเทิง มีสนามม้า และสนามมวย แต่ปัจจุบันความบันเทิงเหล่านั้นได้เริ่มเลือนลางไป งาน Bangkok Design Week 2024 ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการนำเสนอความบันเทิงในย่านนางเลิ้งให้กลับมาอีกครั้ง

สำหรับพื้นที่หลักในการจัดแสดง คือโรงเรียนสตรีจุลนาค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกปิดตัวไปแล้ว ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง จึงนำสถานที่แห่งนี้มาใช้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของย่านนางเลิ้งผ่านนิทรรศการและงานศิลปะ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายและนักศึกษา มาร่วมกันสร้างสรรค์งานออกแบบด้วยกัน โดยทีมศูนย์วิจัยชุมชนเมือง ทำหน้าที่นำทัวร์ชมงานพร้อมกับทำความรู้จักย่านนางเลิ้งให้มากขึ้นผ่านงานนิทรรศการและงานออกแบบ

Whispering of Nobodies เป็นผลงานออกแบบ เพื่อบอกเล่าและเป็นกระบอกเสียงให้คนเปราะบางที่ประสบปัญหาการใช้เงินหมดไปกับค่าอาหาร ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หากวันหนึ่งพวกเขาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหาร พวกเขาอยากทำอะไร นี่จึงเป็นพื้นที่ที่จะชวนทุกคนมาร่วมฟังเสียงความต้องการของย่านนางเลิ้ง

Sound Bath – ซาวนด์บาตร นิทรรศการจากชุมชนบ้านบาตร บ้านใกล้เรือนเคียงย่านนางเลิ้ง คือชุมชนในป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นชุมชนที่ยังคงทำบาตรพระด้วยมือแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากเสียงบาตรที่ก้องกังวานไปทั่วย่าน จึงเก็บเสียงที่เกิดจากบาตรแต่ละประเภท เป็นเรื่องราว มาออกแบบเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน 

Urban Studio Lab’s Journey:Entertainment in Everyday นิทรรศการรวบรวมผลงานของศูนย์วิจัยชุมชนเมือง มีการรวบรวมวิจัยที่ทางศูนย์วิจัยชุมชนเมือง จัดทำในปีที่ผ่านมา โดย หนึ่งในงานวิจัย คือ โครงการคนจนเมือง (โครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรุงเทพมหานคร) นำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ 3 พื้นที่ คือ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง และเขตคันนายาว เป็นการพัฒนาเครือข่ายและจัดทำฐานข้อมูลคนยากจน รวมถึงแก้ใขปัญหา และมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่ทางศูนย์วิจัยชุมเมืองจัดแสดงไว้ให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมอีกมากมาย

โต๊ะกินข้าวนอกบ้าน เป็นงานที่จัดให้ผู้คนได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จัก และร่วมกันทานอาหารบนชั้นดาดฟ้า ของโรงเรียนสตรีจุลนาค จุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมใหม่ ๆ และลดปัญหาภาวะความโดดเดี่ยวในสังคมผ่านพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอาหารผ่านเมนูอาหาร โดยการปรุงอาหารส่วนเกิน ให้เป็นเมนูใหม่

ปิดท้ายด้วย เสียงสะท้อนของนางเลิ้ง ที่นำเสนอเรื่องราว อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อสะท้อนชีวิตประจำวันในย่านนางเลิ้ง ผ่านงานนิทรรศกาลแสงสีบนลานกลางแจ้งโรงเรียนสตรีจุลนาค

วิรากานต์ บอกว่า เทศกาลนี้เป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ของย่านนางเลิ้ง ที่ไม่ได้มีแค่อาหาร สนามม้า หรือตลาด ย่านนางเลิ้งยังมีผู้คนที่อยากพัฒนาย่านของตัวเองผ่านการทำงานออกแบบ และอยากเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้มาร่วมศึกษา ทำความรู้จัก เป็นแรงบันดาลใจให้ในอนาคตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาย่านนางเลิ้งไปด้วยกัน ในงาน ย่านนางเลิ้งบันเทิงทุกวัน Bangkok Design Week 2024

สำหรับ ย่านนางเลิ้ง ยังมีกิจกรรม ณ บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี การจัดแสดงนิทรรศการ (โ)อบอวล กลิ่นที่ไม่เคยจางหาย ที่จะพาผู้คนไปสัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงย่านนางเลิ้ง ผ่านกลิ่นหอมอบอวล รวมไปถึงสถานที่อื่น ๆ ในย่านนางเลิ้ง อีกมากมาย

Author

Alternative Text
AUTHOR

วิฆเนศ ตรีตรง

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ วิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

อับดุลฮากีม สะนิ

นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี