‘แม่โขงอีสานสกูตเตอร์’ สตาร์ทเครื่อง บิดจากขอนแก่น ลงใต้ค้าน ‘แลนด์บริดจ์’

ประกาศจุดยืนเป็นอีกกระบอกเสียง เรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้านในพื้นที่แลนด์บริดจ์ มีสิทธิจัดการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิทธิในที่ดิน ทำกินของตนเอง

วันนี้ (15 พ.ค.67) กลุ่มแม่โขงอีสานสกูตเตอร์ ( Mekhong Esan Scooter ) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษา และนักพัฒนาองค์กรเอกชนภาคอีสาน นัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น พร้อมนำป้ายผ้าประกาศจุดยืน และเป้าหมายในการ “ขี่รถเครื่องจากอีสาน ไปค้านแลนด์บริดจ์”

จันทกานต์ ทวนทอง ตัวแทนกลุ่มฯ ระบุถึงเป้าหมายการเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมอีสาน ด้วยการขับรถจักรยานยนต์ สํารวจไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วภาคอีสาน แต่ในการทำกิจกรรมใน 9 ครั้งที่ผ่านมา พบเห็นปัญหาต่าง ๆ ในโครงการพัฒนา ที่กระทบกับชาวบ้าน ทั้ง เหมืองแร่โปแตส การสร้างโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล และโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล จึงได้ให้ความช่วยเหลือในการให้คําปรึกษา และมีการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัย นําไปสู่การจัดตั้งองค์กรชาวบ้าน เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 10 พวกเขา ได้นัดรวมตัวกันที่ จ.ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายสำคัญในการ “ขี่รถเครื่องจากอีสาน ไปค้านแลนด์บริดจ์” ซึ่งมองว่า ชาวบ้านในพื้นที่ จ.ชุมพร – ระนอง เผชิญปัญหา และผลกระทบไม่ต่างจากพี่น้องภาคอีสาน จากปัญหาโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ขาดการมีส่วนร่วม

“พวกเรามีเจตนารมณ์อย่างชัดเจน ที่จะร่วมกับพี่น้องชาวใต้ในการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะจากการศึกษาข้อมูลแล้ว เห็นชัดว่าโครงการนี้ไม่ได้ ผ่านการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่จริง ๆ ซึ่งจุดประสงค์ของกลุ่มเราแต่แรก ก็คือการที่จะเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งที่จะช่วย เรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่น้องชาวบ้าน ในการที่จะมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองและก็สิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง ”

จันทกานต์ ทวนทอง
จันทกานต์ ทวนทอง

พร้อมกันนี้ ยังตั้งใจที่จะเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมภาคใต้ วิถีการทําประมงพื้นบ้านภาคใต้ และแผนพัฒนาภาคใต้ ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์ รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของทางภาคอีสานและทางภาคใต้

จากนั้นได้เคลื่อนขบวนรถสกูตเตอร์ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขอนแก่น โดยมีเป้าหมายวันแรก ไปจนถึงอำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม โดยในวันพรุ่งนี้ (16 พ.ค. 67) จะเดินทางต่อไปที่ป่าพรุแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าพรุภาคใต้ หลังจากนั้น จะไปรวมตัวพร้อมกันกับพี่น้อง เครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ ที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร จากนั้นจะมีกิจกรรมขับรถแห่รณรงค์กันที่ อ.หลังสวน เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active