เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ จัด Flash Mob Poll ฟังเสียงสะท้อนร่วมเปลี่ยนเมือง

ต่อยอดผลสำรวจส่งข้อเสนอถึงผู้ว่าฯ กทม. เน้นการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ครอบคลุมประชากรแฝงเข้าถึงสิทธิทุกคน เดินหน้ากระจายอำนาจกระตุ้นการเป็นเจ้าของ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2565 เครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรม Flash Mob Poll สำรวจความคิดเห็นคนเมือง ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อถามความคิดเห็น ความรู้สึก ของคนเมือง กับประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วม การเข้าถึงสิทธิ และการเป็นเจ้าของที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่จากกิจกรรม “ห้องทดลอง 350” ซึ่งเป็นการทดลองเดินทาง ในกรุงเทพมหานคร ด้วยจำนวนเงิน 350 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เป็นค่าแรงขั้นต่ำ

ทั้งนี้ ใน 3 ประเด็นถูกนำมาสื่อสารกับประชาชนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรม Flash Mob Poll ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ‘การมีส่วนร่วม’ บริเวณสกายวอล์กหน้า siam discovery 2. ‘เข้าถึงสิทธิ’ บริเวณทางเชื่อม starbuck siam one กับ BTS siam และ 3 ‘มีความเป็นเจ้าของ’ บริเวณทางเท้าหน้า Lido connect และกิจกรรมที่สุดท้ายคือ การร่วมพัฒนาข้อเสนอ บริเวณลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)และนำข้อเสนอที่ได้จากการสรุปกิจกรรมครั้งนี้ ส่งถึงว่าที่ผู้ว่าคนใหม่ของกรุงเทพฯ และผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะ

อินทิรา วิทยาสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสาธารณศึกษา หรือ Feel Trip ระบุว่า ที่ผ่านมาได้ทำกระบวนการที่หลากหลายมาก แต่มีส่วนสำคัญ คือการมีพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในแง่ของการออกแบบและพัฒนาเมือง โดยที่กระบวนการออกแบบและพัฒนาเมืองต้องสร้างประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน และยังเชื่อว่าการที่คนร่วมกิจกรรมได้เห็นพื้นที่จริง ได้เห็นปัญหาชุมชนจริง ๆ คือต้นทุนการคิดพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์มากๆ การตั้งต้นด้วยการชวนตั้งคำถามว่า ถ้าคุณมีเงิน 350 บาทซึ่งเป็นค่าแรงขั้นต่ำคุณจะใช้ชีวิตในเมืองอย่างไร ราคาที่ต้องจ่าย อาทิ ค่าอาหาร ค่าเดินทางเวลา สิ่งนี้ล้วนเป็นโจทย์ท้าทายทั้งนั้น จึงนำมาสู่กิจกรรม ห้องทดลอง350

“หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่เราพบว่าชุมชนหลายชุมชนมีปัญหาและปัญหาหลายอันนั่นแหละคือความเหลื่อมล้ำของเมืองที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่ค่าเดินทาง ค่าอาหาร หากอยากได้อาหารที่มีคุณภาพก็ต้องจ่ายมากขึ้นอยากได้การเดินทางที่เร็วขึ้นก็ต้องจ่ายมากขึ้น ขณะที่สิ่งเหล่านี้ล้วนตั้งคำถามกลับมาว่านี่คือหน้าที่ของรัฐท้องถิ่นที่ต้องทำหรือเปล่าหรือจริง ๆ มันคือหน้าที่ของพลเมืองที่สามารถทำร่วมกันได้เลยหรือเปล่า”

อินทิรา วิทยาสมบูรณ์

นอกจากนี้ คำถามบางประเด็นที่ได้จากการลงพื้นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรม Flash mob Poll ซึ่งมี 3 ประเด็น และ 3 พิกัด คือ การมีส่วนร่วม การเข้าถึง และการเป็นเจ้าของ จากทั้งสามเรื่องนี้ถูกกระจายสำรวจ บริเวรรอบ ๆ สยามเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของผู้คน ซึ่งได้คำตอบบางอย่างจากผู้คนที่มีความหลากหลาย สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมนี้ล้วนถูกรวบรวม กลับมาทำกระบวนการวงคุยให้ผู้คนได้มีโอกาสเข้าไปแลกเปลี่ยน และพัฒนาเป็นข้อเสนอถึงผู้ว่าฯ กทม.


สำหรับ ข้อเสนอมีประเด็นสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. การมีส่วนร่วมที่หลากหลาย โดยเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมประชากรแฝง ให้ครอบคลุมประชาชนที่อายุไม่ถึง มีการเสนอจากวงคุยว่าอยากให้มีการโหวตแบบออนไลน์ได้ อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนกรุงเทพฯ โดยทะเบียนบ้านเท่านั้น แต่รวมถึงแรงงานหรือคนที่ใช้ชีวิตในเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้

2.การเข้าถึง ควรจะเป็นการเข้าถึงทุกสิทธิซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดกับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่คนที่มีทะเบียนบ้านหรือว่าคนที่มีที่อยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น โดยการเข้าถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐมีการสำรวจข้อมูลประชากรอย่างครอบคลุมทุกมิติและทำให้เกิดการจัดระบบและสร้างกลไกการเข้าถึงที่มันเท่าเทียมกัน เกิดการจัดสวัสดิการจากวงที่เล็กลงซึ่งคือการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง


และ 3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีความเป็นเจ้าของในพื้นที่ของเขา ในขณะที่การกระจายอำนาจให้ชุมชนหรือท้องถิ่นที่เล็กลงจะทำให้สามารถกำหนดวิธีการและลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงของเขาได้


อินทิรา ระบุว่า สุดท้ายแล้วการกระจายอำนาจคืนสู่ทุกคนคือคำตอบและการกระจายอำนาจก็ควรที่จะตระหนักถึงสิทธิผู้คนด้วย แน่นอนว่าคำว่าผู้คนไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่แต่หมารวมถึงคนทุกคนทุกคนไม่ใช่คนในกรุงเทพที่มีทะเบียนบ้านแต่คือคนทุกคนเพราะฉะนั้นคำว่าพื้นที่ของทุกคน การเข้ามามีส่วนร่วมคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง

ทั้งนี้ หวังว่าประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จะสามารถส่งเสียง และสั่นสะเทือนเป็นระลอกคลื่นบางอย่างที่รวมกันแล้วจะใหญ่ขึ้น จนถึงขั้นไปขับเคลื่อนนโยบาย หรือขับเคลื่อนสังคมได้ ก็ด


Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ