พีมูฟ เฮ ! ครม.เห็นชอบคำสั่งตั้ง คกก.แก้ปัญหา เดินหน้านโยบาย 10 ด้าน

‘ธรรมนัส’ เผย เดินหน้า ประชุม คกก.ชุดใหญ่ พร้อมตั้งอนุกรรมการนโยบายทั้ง 10 ด้าน มีรัฐมนตรี แต่ละกระทรวงเป็นประธานในการแก้ปัญหา ชี้ เป็นเรื่องที่ดี โดยอาศัยทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

วันนี้ (10 ต.ค. 66) เข้าสู่วันที่ 9 ของการปักหลักชุมนุม ของกลุ่มขบวนการประชาขนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ ที่บริเวณ ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการกำหนดเสรอนโยบายแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 1.ประชาธิปไตยใหม่ แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ, การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น , ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เร่งนิรโทษกรรมให้ประชาชน, กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ปกป้องพื้นที่เกษตรกรรรมของทุกคน, หยุดมรดก คสช.ทวงคืนผืนป่า, กระจายอำนาจการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ, กฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ คืนสิทธิคนเท่ากัน อย่างเท่าเทียม, สถานะบุคคล พิสูจน์สิทธิได้ไม่ตกหล่น, สร้างรัฐสวัสดิการที่ครอบคลุม, และสิทธิที่อยู่อาศัย คือ สิทธิมนุษยชน

โดยเฝ้าจับตาผลประชุม ครม. ในวันนี้ เนื่องจากหลายวันที่ผ่านมา ได้ทำข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งแนวทางข้อเสนอขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้ง 10 ด้าน ซึ่งเมื่อวานนี้ (9 ต.ค.)ในการประชุมล่าสุดกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีความชัดเจนในการรับมอบอำนาจนายกฯ ลงนามคำสั่งโดย ภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในการตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีนายกฯ หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน

ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เดินทางมาพบกลุ่มพีมูฟ พร้อมแจ้งผลที่ประชุม ครม. ที่มีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกลุ่มพีมูฟ โดย ระบุว่า หลังจากที่เมื่อวานที่มีการประชุมกันระหว่างผู้แทนของรัฐบาล คือตนเป็นประธาน มีรองปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงพวกเราหลายๆส่วนเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญคือสิ่งที่พีมูฟต้องการคือการให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งเกี่ยวกับความเดือดร้อนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการโดยท่านเป็นประธานเอง และตนเองเป็นรองประธาน และมีพี่น้องพีมูฟ 21 คนเป็นประธานอยู่ด้วย

“วันนี้ ครม. อนุมัติเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้วครับ สาระสำคัญของการประชุมเมื่อวานคือเรื่องทั้งหมด 10 นโยบาย ครม. รับทราบและเห็นด้วยตามนั้น ผมได้ประสานไปที่พวกเราให้รีบมีการประชุม คณะกรรมการฯ โดยจะมีประชุม ครม. อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. นี้ เราจะเร่งนัดหมายการประชุมคณะกรรมการก่อนการประชุม ครม.“ ธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นรองประธาน หากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอะไร สามารถดำเนินการแทนได้เลย หลายสิ่งหลายอย่างตนต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องพีมูฟ เพราะตนไปต่อสู้ให้พวกเรามา อยากขอความร่วมมือ ทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวพวกเราเอง

“โดยหลังจากนี้จะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ จากนั้นตั้งอนุกรรมการนโยบายทั้ง 10 ด้าน แต่ละคณะก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเป็นประธานในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่ดีที่เป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยอาศัยทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดีมาก” ธรรมนัส กล่าว

ด้าน จำนงค์ หนูพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารพีมูฟ กล่าวว่า การผลักดันการแก้ไขปัญหาและการตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ไม่เหมือนในยุคที่ผ่าน ๆ มา เพราะเมื่อก่อนการแก้ไขปัญหาตั้งกรรมการมาแก้ไขเป็นรายกรณี และเมื่อเข้าไปหาแนวทางก็ติดเงื่อนไขข้อจำกัดทั้งกฎหมาย นโยบาย ทำให้เดินหน้าไม่ได้ แต่ครั้งนี้ยกเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะ ที่ต้องผลักดันครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ซึ่งไม่ใช่แค่ ครอบคลุมการแก้ปัญหาของพีมูฟเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ประสบปัญหาเดียวกันในทั้ง 10 ด้าน ที่จะได้รับการแก้ไขด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active