พีมูฟ นัดชุมนุมปักหลัก ทำเนียบฯ ชูธง ‘นโยบาย 9 ด้าน เพื่อที่ดิน เสรีภาพ ประชาธิปไตย’

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ นัดชุมนุมครั้งแรกในรัฐบาลเศรษฐา หลังไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลว่าจะรับหลักการข้อเสนอเชิงนโยบาย9 ด้านหรือไม่ ชี้ การแถลงนโยบายรัฐบาลฯ สะท้อนความไม่เข้าใจปัญหาภาคประชาชน

วันนี้ (1 ต.ค. 2566) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ แถลงข่าว ปักหลักชุมนุมครั้งแรกในรัฐบาล ‘เศรษฐา’ เพื่อผลักดันนโยบาย 9 ด้าน โดยสาระสำคัญของการอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า เป็นเวลา 12 ปี นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของพีมูฟ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายประชนคนจนจากทุกภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐในด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากร โดยขับเคลื่อนเรียกร้องการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล และพบปัญหาหนักที่สุดในช่วง 9 ปี ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

แถลงการณ์ ยังระบุอีกว่า หลังการจัดตั้งรัฐบาล นำโดยพรรคเพื่อไทย มีนายกรัฐมนตรีชื่อ เศรษฐา ทวีสิน ได้มีการยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 9 ด้านต่อทุกภาคส่วนแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ รัฐสภา ครอบคลุมประเด็นข้อเสนอทั้งสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย, การกระจายอำนาจ, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม, นโยบายที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การป้องกันภัยพิบัติ, การคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์, สิทธิของคนไร้สถานะ และ รัฐสวัสดิการ ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ด้าน จะเป็นการแก้ไขปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนทั้งประเทศ ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 จนถึงยุคสืบทอดอำนาจของ คสช.

แต่ยังไม่มีเสียงตอบรับจากรัฐบาลว่าจะรับหลักการข้อเสนอเชิงนโยบายไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างไร และรัฐบาลยังได้สร้างข้อกังขาต่อภาคประชาชนว่าจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยพาะอย่างยิ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่พบว่ามีแนวนโยบายหลายอย่างที่แสดงถึงความไม่เข้าใจต่อการแก้ปัญหาภาคประชาชน สืบทอดแนวนโยบายของรัฐบาลเผด็จการ คสช. พีมูฟจึงไม่อาจยินยอมให้รัฐบาลเดินหน้าแนวนโยบายเช่นนี้ต่อไปตลอดเวลา 4 ปีข้างหน้าได้

“วันนี้ เราจึงขอประกาศเปิดศักราชการเคลื่อนไหวครั้งแรกในยุครัฐบาลเศรษฐา โดยจะปักหลักชุมนุม ‘พีมูฟทวงสิทธิ’ ชูธง ‘นโยบาย 9 ด้าน เพื่อที่ดิน เสรีภาพ ประชาธิปไตย’ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นี้ โดยระดมพี่น้องคนจนจากทั่วประเทศเข้าร่วมขับเคลื่อนจากทะเลจรดภูเขา จนกว่าจะมีหลักประกันความชัดเจนว่าข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 9 ด้านของเราจะได้รับการตอบสนอง เดินหน้าผลักดันโดยรัฐบาล และจะไม่กลับบ้านจนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องทั้งหมด รวมถึงขอส่งเสียงไปยังพี่น้องภาคประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของพวกเรา ลงถนนด้วยกัน”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active