“พีมูฟ”เผย พอใจผลหารือตัวแทนนายก 50% อีกครึ่ง ต้องจับตาผลครม.พรุ่งนี้

หวังเดินหน้าดัน 10 นโยบายแก้ปัญหาให้ประชาชน ด้าน “ธรรมนัส” ยัน รัฐเดินหน้าตามข้อเสนอที่วางร่วมกัน รวมทั้งชะลอคดีความต่าง ๆ ไว้ก่อน จนกว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาจะแล้วเสร็จ

วันนี้ (9 ต.ค.66)  ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ เข้าเจรจาครั้งที่ 1 กับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายตามที่ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบอำนาจในการพูดคุยและเจรจากับทางพีมูฟโดยภายหลังการหารือที่ใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง

 

ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการหารือถึงข้อเสนอของกลุ่มพีมูฟ โดยจะมีตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่มี ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และ ตนเป็นรองประธาน และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีมติรับทราบในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวในวันพรุ่งนี้  ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากได้มอบอำนาจให้ ภูมิธรรม ดำเนินการแล้ว พร้อมยืนยันเรื่องเร่งด่วนสำคัญ กรณีชาวบ้านถูกดำเนินคดี ได้ขอให้ชะลอไว้ก่อน จนกว่ากระบวนการแก้ปัญหาจะแล้วเสร็จ 

ซึ่งหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องคณะกรรมการชุดนี้แล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมจะย้ายการชุมนุมจากประตู 5 ทำเนียบรัฐบาลไป ปักหลักชุมนุมจุดอื่น โดยให้แกนนำหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากนั้น กลุ่มพีมูฟ ได้ร่วมกันแถลงการณ์ทันที โดยมีสาระสำคัญว่า เข้าสู่วันที่ 8 ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ปักหลักชุมนุมอยู่ที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องข้อเสนอเชิงนโยบาย 10 ด้านซึ่งจะเป็นนโยบายเพื่อรองรับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากร ที่อยู่อาศัย ชาติพันธุ์และสิทธิสถานะ รัฐสวัสดิการ การกระจายอำนาจ จนถึงการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย จนมีการเปิดการเจรจากับรัฐบาลในวันนี้  ซึ่งมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้แทนของรัฐบาลได้รับหลักการข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง 10 ด้าน รวมถึงปัญหารายกรณี ปัญหาเร่งด่วนปัญหาการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการคุ้มครองพื้นที่โฉนดชุมชน เราได้เจรจาให้ร้อยเอก ธรรมนัสได้ดำเนินการสรุปผลการเจรจารายงานภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และนำเรื่องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปในวันพรุ่งนี้

“อย่างไรก็ตาม เราเรียกร้องเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ต้องมีรักษาการนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเป็นอย่างน้อย เนื่องจากเราทราบดีว่าเศรษฐาติดภารกิจในต่างประเทศ และหลังจากนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเปิดประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้ได้เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด แล้วนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง“

ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันทางนโยบายว่าการกลับบ้านไปของเราครั้งนี้จะไม่มีใครต้องถูกข่มขู่ คุกคาม ดำเนินคดีและแย่งยึดที่ดินทรัพยากรอีก รวมถึงมีช่องทางให้เราได้ติดตามและร้องเรียนความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ฉะนั้น เราขอประกาศ ว่าเรายังยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฯในวันที่ 16 ตุลาคม และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 17 ตุลาคม โดยในระหว่างนี้รัฐบาลได้ยื่นเงื่อนไขให้พีมูฟย้ายสถานที่ปักหลักชุมนุม ซึ่งเรายังอยู่ระหว่างการหารือและรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

เมื่อถามถึงความพอใจถึงผลหารือกับตัวแทนนายกฯวันนี้  ตัวแทนพีมูฟระบุว่า มีความพอใจประมาณ   50 % ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง ต้องจับตาผลประชุมครม.พรุ่งนี้ ว่าเป็นไปตามที่หารือหรือไม่  รวมถึงความจริงใจในการเดินหน้าวางแนวทางกลไกแก้ไขปัญหา โดยนำนโยบายที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนทั้ง 10 ด้านผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นจริง 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active