มติเอกฉันท์ ไม่ต่ออายุขอประทานบัตรเหมืองแร่หินปูน

ที่ประชุมสภาอบต.พระนอน นครสวรรค์ไม่ต่ออายุขอประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนของ หจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น เป็นอีกเสียงย้ำว่าพื้นที่ไม่ต้องการเหมือง ส่วนกรณี บจก.ศิลาพระนอน ที่เตรียมจัดเวทีอีไอเอในค่ายทหาร ยังไม่ชัดยกเลิกเวทีตามที่เครือข่ายกลุ่มรักเขากะลาเคลื่อนขบวนเรียกร้องหรือไม่ ชาวบ้านยังรวมตัวจับตาความชัดเจน

วันนี้ (26 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยหนึ่งในวาระสำคัญ คือการพิจารณาการขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอประทานบัตรที่ 10 / 2559 (ประทานบัตรเดิมที่ 29557/15485 ) ของห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพฤกษ์ คอนสตรัคชั่น 

ภายหลังการประชุม ตัวแทนเครือข่ายเรารักษ์เขากะลา เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน จ.นครสวรรค์ มีมติเอกฉันท์ ไม่ต่ออายุขอประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนของ หจก.ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ที่มีการขอประทานบัตรใหม่ ปี 2559 หลังครบอายุประทานบัตร 20 ปี เมื่อปี 2563  

ตามข้อมูลภาพรายละเอียด ส่วนที่ 1 จุดสีเหลือง ที่เครือข่ายจัดทำขึ้น จากข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   มติการประชุมดังกล่าว เป็นสิ่งที่เครือข่ายฯ มองว่าเป็นอีกเสียงย้ำว่าพื้นที่ไม่ต้องการเหมือง 

ส่วนกรณีการขอประทานบัตรเหมืองแร่ชนิดหินปูน (ส่วนที่ 4)  เนื้อที่ 206 ไร่ ตามคำขอประทานบัตรที่ 5/2564 หมายเลขหลักหมายเลขเขตเหมืองแร่ที่ 32333 ของ บจก.ศิลาพระนอน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่เดินหน้าจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งจัดโดยบริษัทตถาตา สิ่งแวดล้อม จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับอนุญาติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคมพ.ศ.2566 ณ สโมสรนายทหารประทวน ร.4 พัน.1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ 

กระทั่งวานนี้ (25 ก.ย. 66) เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักเขากะลาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่หินเก่าและโครงการเหมืองแร่หินใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ EIA (Environmental Impact Assessment) ได้จัดขบวนรถแห่ประมาณเกือบ 200 คัน เคลื่อนไปยังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรณรงค์ปกป้องเขากะลาป่าต้นน้ำบึงบอระเพ็ดและคัดค้านเหมืองแร่ ยื่นหนังสือขอให้ยุติเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2(EIA) 

“เครือข่ายชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ต้องการยื่นหนังสือขอยุติการจัดเวที EIA ถึงหน่วยงานที่ได้เคลื่อนขบวนไปในวันนี้และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเวทีการประชุมรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 (EIA) ของ บริษัท ตถาตาสิ่งแวดล้อม จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม) ของบริษัท ศิลาพรนอน จำกัด เพื่อให้ชาวบ้านและชุมชนกลับมาทบทวนอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานและทุกคนในชุมชน “ 

ล่าสุด เครือข่ายกลุ่มคนรักเขากะลา เปิดเผยว่า ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาได้โทรศัพท์ติดต่อมาเพื่อยืนยันจะยุติหรือเลื่อนเวทีอีไอเอออกไปก่อน แต่เครือข่ายยังไม่วางใจ และขอให้มีการทำหนังสือยืนยันยกเลิกอย่างเป็นทางการ รวมทั้งจับตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้อนุมัติการขออนุญาตประทานบัตรกรณีดังกล่าวด้วย 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active