‘ยโสธร’ เดินหน้าแก้ปัญหาที่รัฐทับซ้อนที่ชาวบ้าน กลุ่มผู้เดือดร้อนลุ้นความชัดเจนสิ้นเดือนนี้

ที่ประชุมวางแนวทางแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด หารือ 2 กรณี พื้นที่สาธารณประโยชน์โคกภูพระ ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของ ‘ถาวร ธนะสิงห์’ และชาวบ้านรวม 4 คน ในพื้นที่ ต.กุดแห่  และ กรณี ต.กุดเชียง ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อหาทางออก

จากกรณี ถาวร ธนะสิงห์ ชาวบ้านหินโหง่น ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร วัย 70 ปี เดินหน้าต่อสู้การแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกภูพระ ย้ายมาทับที่ดินทำกินของตนเองและชาวบ้านรวม 4 คน มายาวนานเกือบ 30 ปี  และกรณีที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้าง ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านใน ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 กรณีเร่งด่วน ที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ เสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน  ที่มี อนุชา นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หลังมีมติ ครม. เห็นชอบข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทั้ง 15 ข้อของกลุ่มพีมูฟ  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 

ล่าสุดคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีมติมอบหมายให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน ต.กุดแห่ และ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด  โดย สุวัฒน์  เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายอำเภอเลิงนกทา เทศบาลตำบลกุดแห่ ที่ดูแลพื้นที่สาธาณะประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว  ที่ดินจังหวัดยโสธร สปก.จังหวัดยโสธร  และคณะทำงานฯตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วม 

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อแก้ไขปัญหา 2 กรณี  คือกรณีปัญหาพื้นที่สาธารณประโยชน์โคกภูพระ ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของนางถาวร ธนะสิงห์ และชาวบ้านรวม 4 คน ในพื้นที่ตำบลกุดแห่  และกรณีที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้าง ทับซ้อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านในตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  การประชุมครั้งนี้ได้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้นำเสนอข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด

ถาวร  ธนะสิงห์ ชาวบ้านตำบลกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ

ภายหลังการประชุม ถาวร  ธนะสิงห์ ตัวแทนประชาชนที่เดือดร้อน กล่าวว่า วันนี้ตนในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับได้นำมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งได้เห็นชอบใน 15 ข้อเรียกร้องของกลุ่มพีมูฟซึ่งหนึ่งในนั้นคือข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ยื่นต่อที่ประชุมให้รับทราบเพื่อปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี คือ ถ้าพื้นที่พิพาทอยู่ในเขต สปก.ให้ออก สปก.ให้ประชาชนที่เดือดร้อน 

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะมีความคืบหน้าทางออกการแก้ไขปัญหา และจะมีข้อสรุปเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่จะมีการประชุมในต้นเดือนพ.ค.นี้ 

“ เป็นโอกาสดีที่ได้มาชี้แจงกัน และเริ่มเห็นทางออก ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลชัดว่าที่สาธารณะประโยชน์ย้ายมาไม่ถูกที่ และที่ดินพิพาทก็อยู่ในเขตสปก. เดิมร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า ซึ่งตอนนั้นทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ก็ลงพื้นที่และให้สปก.คุยกัน เพื่อจัดที่ดินสปก.ให้ตนและชาวบ้านที่เดือดร้อน “

ถาวร  ธนะสิงห์ ชาวบ้านตำบลกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ยังคงย้ำและยืนยันว่าพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทั้ง 2 แห่ง ได้ย้ายมาทับซ้อนพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ จนส่งผลให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนถูกภาครัฐฟ้องร้องและบังคับทางกฎหมาย สูญเสียเงิน ศักดิ์ศรี และโอกาสต่างๆในชีวิต บางรายไม่สามารถที่จะเข้าไปทำกินในพื้นที่ได้ ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เคยทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ