เปิดนโยบายสาธารณสุข ปี 2567-2568 ยุค ‘สมศักดิ์ เทพสุทิน’​

ห่วงเงินกองทุนบัตรทองไม่พอ แต่ยังไม่ของบฯ เพิ่ม ดึง อสม. เสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมสุขภาพให้คนป่วยน้อยลง ยอมรับเตียงบำบัดผู้เสพยามีน้อย ยันเดินหน้าแก้กฎกระทรวงฯ ยาบ้า 1 เม็ด ดึงกัญชาเป็นยาเสพติด ใช้เพื่อการแพทย์ 

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 67 ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 – 2568 “5+5” เร่งรัดพัฒนาสานต่อ โดย สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข, สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วยบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด เข้าร่วม

นโยบายสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เชื่อมโยงระบบการรักษา เบิกจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้ารับบริการสุขภาพได้ทุกที่ทั่วไทย เพิ่มการเข้าถึง ลดค่าใช้จ่าย 

 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ พัฒนามินิธัญญารักษ์ บูรณาการระบบการบำบัด รักษา ฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรม ทบทวนกฎหมายให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้สังคม 

 3. การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน จากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนสนับสนุนการทำงานของพี่น้อง อสม. ให้มีกฎหมายรองรับ กองทุนสุขภาพตำบล และสะสางการถ่ายโอน รพ.สต. 

 4. การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ ที่เราจะผลักดันเข้าสู่ตลาดระดับโลก ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง แพทย์แผนไทย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม 

 5. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ พลิกโฉมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เฉพาะและเขตเมืองพัฒนาระบบการส่งต่อให้รวดเร็วไร้รอยต่อ 

นอกเหนือจากการเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของนโยบายทั้ง 5 ด้าน ยังสานต่อการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขอีก 5 ด้าน คือ  

 1. การพัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของเราชาวสาธารณสุข 

 2. การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและพี่น้อง อสม. ต้องสร้างความมั่นคงให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกสายงานทั้งในด้านความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการและการแก้หนี้ 

 3. การส่งเสริมสุขภาพกายและจิต ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิต เพิ่มการเข้าถึงการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผ่านทางระบบการแพทย์ทางไกล พร้อมจัดตั้งหน่วยงานและกองทุนเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการ 

 4. การพัฒนาสถานชีวาภิบาลและระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต ให้ความสำคัญกับการผลิตผู้ดูแลให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งกุฏิชีวาภิบาล ในการดูแลพระภิกษุสงฆ์อย่างทั่วถึงทุกอำเภอ 

 5. การดูแลให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ ยกระดับระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้ทันสมัย พัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครอบคลุม จัดตั้งกองทุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

ห่วงบัตรทองรักษาทุกที่เงินไม่เพียงพอ 

ในระหว่างการมอบนโยบาย รมว.กระทรวงสาธารณสุข แสดงความเป็นห่วง ว่า เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง จะไม่เพียงพอซึ่งปีงบประมาณปัจจุบันมีวงเงินกว่า 2.17 แสนล้านบาทและรัฐบาลจัดสรรงบบัตรทองเพิ่มทุกปี เนื่องจากพิจารณาจากจำนวนการเข้ามาใช้บริการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 5% 

ขณะที่การดำเนินนโยบาย บัตรทอง​ 30 บาท​รักษา​ทุกที่​​ พอบอกว่ารับไม่อั้น​​ อาจใช้เงินเกินโควต้า​ จึงจะทำอย่างไรให้มีคนมาหาหมอน้อยลง​ ต้องดึง อสม.มาเป็นกำลังพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อัพเกรดศักยภาพช่วยงานสาธารณสุข ให้คนรักษาสุขภาพ ขณะที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ​ ก็สามารถเปิดศูนย์​ wellness​ ได้ลูกค้าเป็นพวกข้าราชการ​ ไม่ต้องใช้บัตรทอง 

ส่วนจะต้องของบประมาณเพิ่มหรือไม่ สมศักดิ์ บอกว่า ยังไม่ของบฯ เพิ่มแต่ต้องพิจารณาการใช้จ่าย และตนเข้ามาก็มีหน้าที่บริหารกองทุนให้เกิดความมั่นคง 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงสาธารณสุข

ยอมรับเตียงบำบัดผู้เสพยาไม่พอ 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข ยังยอมรับว่า เตียงบำบัดผู้เสพยามีไม่พอ​ โดยใน​ 3​ ปีนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่​สาธารณสุข​อดทน เพราะมีเตียง​ 6,500​ เตียง​ สีแดง​ สีส้ม​ เวียน ๆ​ แล้วได้ประมาณ​ 2​ แสน​คน​ แต่มีคนเสพอยู่​ 1​ ล้าน​คน​ และหมอต้องพูดความจริงว่ามันรักษาไม่หาย​ ต้องใช้เวลามาก​ 

โดยสัดส่วนเตียง​บำบัดผู้เสพสีแดง

 • สาธารณสุข​ 6,500​ เตียง

 • กลาโหม​ 1,500​ เตียง

 • มหาดไทย​  300​ เตียง

 • กทม.​ 60​ เตียง

“แบบนี้จะให้กระทรวง​สาธารณสุข​มาแบกคนเดียวไม่ได้”

สมศักดิ์ เทพสุทิน

สมศักดิ์​ บอกด้วยว่า ตอนนี้เจอ​ 1​ ผู้เสพ​ ต้องมี​ 1​ ผู้ค้ารายย่อย​ เพราะจะจัดการผู้ค​้ารายใหญ่ซึ่งมีเป็น​ 10​ ชนเผ่า​ ​บริเวณสามเหลี่ยม​ทองคำคงยาก​ พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ค้านยาบ้า​ 1​ เม็ด​ ยังเห็นบ้านเมืองเสียหาย​ไม่พอหรือ ? ​ 

ขณะที่ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า​ ห่วงการเกิดน้อยลง​จะขาดบุคลากร​ในทุกด้าน​ โดยเร่งให้กระทรวงสาธารณสุข​ ส่งเสริมคนวัยเจริญพันธุ์​ถ้าเสียสละมีบุตร​ รัฐบาลจะช่วยดูแล​ ซึ่งจากที่ตนลงพื้นที่พบว่าคนไม่มั่นใจมีบุตรเพราะยังตั้งตัวไม่ได้​ กว่าครอบครัว​จะตั้งหลักได้​ ก็อายุเกิน​ 35​ ปีแล้ว​ ถึงตอนนั้นก็มีบุตรยาก

ขณะเดียวกัน ในเขตชนบทได้ทราบถึงปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ การกระจายบุคคลากร และภาระงานที่ล้นมือ ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ขอสร้างความมั่นว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งแก้ปัญหานี้อยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอต่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active