Walk the Talk ต้อนรับ ‘สมัชชาอนามัยโลก’ สมัยที่ 77

The Active ร่วมติดตามภารกิจการประชุม ‘สมัชชาอนามัยโลก’ สมัยที่ 77 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ชู Walk the Talk เสริมสร้างวัฒนธรรมออกกำลังกาย ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสุขภาพ ลุ้นไทยเสนอ ‘การมีส่วนร่วมของสังคม’ สู่การรับรองมติด้านสุขภาพระดับโลก

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 67 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส The Active ร่วมติดตามการประชุม สมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 (World Health Assembly, WHA) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 1 มิ.ย.นี้ โดยก่อนการประชุม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้จัดกิจกรรม “Walk the Talk : Health for All Challenge” ขึ้น

สำหรับ กิจกรรม Walk the Talk มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดี มีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง โดยการเดินหรือวิ่งในระยะทางสั้น ๆ 3 – 4.2 กิโลเมตร ในบริเวณโดยรอบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นที่ อนุเสาวรีย์เก้าอี้ขาหัก (Broken Chair) บริเวณหน้า สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในยุโรป (UN)

The Active  ติดตามบรรยากาศกิจกรรม Walk the Talk พบว่า มีผู้เข้าร่วมที่มาจากตัวแทนประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก 194 ประเทศจาก 6 ภูมิภาคทั่วโลก ตัวแทนจากองค์กรสหประชาชาติ รวมทั้งนักกีฬา พันธมิตรชมรมด้านสุขภาพในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก สนุกสนาน พร้อมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การสาธิตการออกกำลังกาย การเล่นเกมทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ

นอกจากจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอแล้ว กิจกรรม Walk the Talk ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อาชีพ

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกว่า กิจกรรมระดับนานาชาติอย่าง Walk the Talk นี้มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่ไม่น้อย เพราะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยเป็นผลพวงมาจากการนำเสนอมติสำคัญในประเด็นเรื่อง สุขภาพทางกาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity)  โดย กรมอนามัย, IHPP, สสส. และ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทหลัก ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุม EB ในสมัยที่ 142 และ WHA สมัยที่ 71 

“ประเทศไทยมีส่วนร่วมในงานสมัชชาอนามัยโลกทุกปี ความโดดเด่นของไทยคือ เรามีองค์กรที่ดูแลเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะอย่าง สสส. ซึ่งมีเพียงแค่ 7 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น ถ้าเรามีแต่หลักประกันสุขภาพ คนป่วยทุกคนมีสิทธิรักษาก็จริง แต่นานวันเข้าคนป่วยอาจมากขึ้น โรคภัยซับซ้อนขึ้น มีการเกิดของยาใหม่ ๆ และค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น หากเราไม่สร้างเสริมสุขภาพ สุดท้าย ระบบประกันสุขภาพทั้งหมดจะพังทลาย ไทยจึงกลายเป็นต้นแบบในระดับเวทีโลก”

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 นี้ ประเทศไทยได้เสนอมติสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของสังคม (Social Participation) หรือ การผลักดันให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับนโยบายในทุกระดับของระบบ ซึ่งเป็นแนวคิดและนโยบายที่โดดเด่นของไทย

นี่จึงเป็นอีกครั้งสำคัญที่ประเทศไทย จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งทางนโยบายการขับเคลื่อนวาระด้านสุขภาพ สู่เวทีโลก

ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ชวนคนไทยร่วมลุ้นกันว่า ประเทศไทยจะได้รับการผ่านมติเรื่อง การมีส่วนร่วมของสังคม (Social Participation) จากเวทีสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้หรือไม่ และประเด็นนี้จะถูกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายสุขภาพในระดับชาติ และระดับโลกได้อย่างไร ติดตามได้ทาง The Active 

ขอบคุณภาพจาก : WHO

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active