แพทย์หวั่นรักษา ‘ผู้ป่วยจิตเวช’ ยุ่งยาก ระบบซับซ้อน ต้องขอใบส่งตัว

‘ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา’ วอน สปสช. ปรับระบบ ชี้กระทบผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงการรักษา เผยทราบจากญาติผู้ป่วยบางราย คลินิกฯ ไม่ยอมออกใบส่งตัวให้ โบ้ยไปใช้สิทธิ์ OP Anywhere แทน  

วันนี้ (14 มี.ค. 67) นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยบริการตติยภูมิเฉพาะทางด้านจิตเวชในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวถึง กรณีการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนระบบให้ผู้ป่วยไปรักษาที่คลินิกปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง หากคลินิกปฐมภูมิไม่มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษา จึงพิจารณาส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางได้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ป่วยจิตเวช ก็ต้องไปขอใบส่งตัวจากคลินิกบริการปฐมภูมิตามสิทธิ์เช่นกัน 

นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่ ไม่พร้อมที่จะปรับตัวตามระบบบริการที่ซับซ้อน ก็ทำให้เกิดความยุ่งยากในการรักษา แต่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธการรักษา ยังรับผู้ป่วยจิตเวชทุกกรณีที่เข้ามาแม้ไม่มีใบส่งตัว แต่ครั้งหน้าต้องไปขอใบส่งตัวมา

“ทราบมาจากญาติผู้ป่วยว่า บางคลินิกปฐมภูมิ ไม่ยอมออกใบส่งตัวให้ โดยให้ไปใช้สิทธิ์ OP Anywhere หรือ ผู้ป่วยนอกเขตรักษาทุกที่ในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นงบฯ อีกก้อนหนึ่ง ต้องบอกว่าเป็นงบฯ ที่ถูกใช้เยอะมากในพื้นที่กรุงเทพฯ จนคิดว่าน่าจะมีไม่เพียงพอแล้ว”

นพ.ศรุตพันธุ์ บอกอีกว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองพื้นที่ กทม. ครั้งนี้เหมือนกับการแก้ปัญหาเดิม แต่เกิดปัญหาใหม่ เบื้องต้นได้สะท้อนเสียงไปยัง สปสช. ทราบแล้ว โดยเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ที่อาจจะขอใบส่งตัวมาในครั้งแรก โดยให้อยู่กับโรงพยาบาลตติยภูมิได้เป็นเวลา 1 ปี ไม่ต้องส่งกลับ ไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เพราะเป็นผู้ป่วยเฉพาะทางที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การขอใบส่งตัว หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเงื่อนไขเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเท่านั้น เนื่องจาก สปสช. ปรับรูปแบบการจ่ายเป็นเหมาจ่ายรายหัว มายังคลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องตามจ่ายกรณีส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ดังนั้นโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องขอใบส่งตัว ไม่เช่นนั้นโรงพยาบาลก็จะไม่ทราบว่าจะต้องไปตามเก็บเงินจากหน่วยบริการที่ได้รับเหมาจ่ายจากที่ใด 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active