สธ.จับมือ กรมวิชาการเกษตร แจกกล้ากัญชา 1 ล้านต้น ปลูกในครัวเรือน

ริ่มแจก 1,000 ต้นในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร  10-12 มิ.ย. หลังกัญชาปลดล็อคออกจากยาเสพติด 9 มิ.ย. นี้ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ แหล่งผลิตและกระจายต้นกล้ากัญชา กัญชง สายพันธุ์ดี 

วันนี้ (19 พ.ค. 2565)  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และศึกษาวิจัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันกัญชากัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกัญชาต่อสุขภาพทั้งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย การผลักดันกัญชากัญชงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกระทรวง จัดการต้นทาง กลางทางและปลายทางห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบ เน้นให้เกิดความปลอดภัยในการใช้จนล่าสุดกัญชาถูกปลดล็อคออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือนได้  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการปลูกและนำส่วนต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การใช้กัญชา กัญชงที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพทนต่อโรค เหมาะกับสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศของประเทศไทย และมีสารสำคัญที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์และสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย พร้อมทั้งมีคู่มือการใช้ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว เน้นให้ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อสุขภาพของคนไทย 

ทั้งนี้ หลังจากได้สายพันธุ์กัญชาที่ดีแล้ว กรมวิชาการเกษตรจะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยต้นแม่พันธุ์ได้มาจากโครงการต้นกล้าพันธุ์กัญชาทางการแพทย์บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน และจะเริ่มแจก 1,000 ต้นในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 นอกจากการแจกต้นกล้าพันธุ์แล้ว จะมีการนำร่องแอปพลิเคชัน จดแจ้ง ของ อย. เพื่อความสะดวกให้กับเกษตรกร และแจกคู่มือการปลูกของกรมวิชาการเกษตรด้วย

ด้าน นายระพีภัทร์ กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืชต่างๆ ในส่วนพืชกัญชา กัญชง ได้มีการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิจัย พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นคู่มือการปลูกพืชสกุลกัญชาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูก ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) เพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร และนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

ปัจจุบันได้ก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาระบบปิด โรงเรือนทดลองในระบบกึ่งปิด และแปลงทดลองในสภาพกลางแจ้ง ณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวมถึงแปลงทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย มีศูนย์เครือข่ายภายใต้สังกัดกว่า 26 ศูนย์ฯ  ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร  ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่รองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งผลิตและกระจายต้นกล้ากัญชา กัญชง สายพันธุ์ดีต่อไปในอนาคตได้ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS