หนุนชุมชน กทม. เดินหน้าโครงการสุขภาพ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

รองผู้ว่าฯ ทวิดา แนะ เลือกกลุ่มโซนทดลองจัดกิจกรรม Bangkok Health Zone พร้อมเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติ เตรียมส่งมอบผ้าอ้อมถึงมือผู้สูงอายุภายใน 1 เดือน  พุธนี้ ดีเดย์ ให้บริการฉีดวัคซีน HPV นร.หญิงรร.กทม. 

วันนี้ (6 พ.ย. 2566) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566 ว่าจากการรายงานการใช้เงินตามโครงการหลักประกันสุขภาพ พบว่ามีข้อติดขัดในการใช้เงิน ประกอบด้วย ระเบียบ เงื่อนไขที่จะใช้ในการขอใช้เงิน การจัดทำโครงการมีรายละเอียดที่เป็นลักษณะของราชการค่อนข้างมาก ทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานไม่ได้รับความสะดวก และทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานไม่อยากขอใช้งบประมาณนี้ จึงได้สั่งการให้ทำระบบขึ้นมาใหม่ 2 ระบบ คือการเปิดเผยข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้ผู้สนใจนำไปเป็นตัวอย่าง โดยให้มีระบบการถามตอบหรือข้อควรระวังสำหรับโครงการแต่ละประเภทด้วย ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับเขตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 

ส่วนอีกระบบคือ โครงการที่มีลักษณะกิจกรรมคล้ายกัน ต้องมีหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน โดยให้ทำเป็น Dash Board ระบุเงื่อนไขการใช้จ่าย หลักเกณฑ์ของแต่ละโครงการที่มีการใช้จ่าย ให้เป็นมาตรฐานในการทำงาน นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Bangkok Health Zone ลงพื้นที่ เพื่อไปติดตามกลไกการทำงานของแต่ละเขต และปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยจะนำปัญหามาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่มีเวลาที่จะออกไปให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้น โดยจะเลือกกลุ่มโซนเพื่อทำลองก่อน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนกลางและเขต (ต.ค. 65 -ส.ค. 66) มีโครงการได้รับการอนุมัติ 15 โครงการ  วงเงินประมาณ 103 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค 3 โครงการ การจัดบริการสาธารณสุข 3 โครงการ และ การบริการงานพัฒนากองทุน 9 โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ 50 เขต (ต.ค.65-ก.ย.66) จำนวน 665 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 58 ล้านบาท แบ่งเป็น การจัดบริการสาธารณสุข 29 โครงการ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 7 โครงการ และการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 629 โครงการ

สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวน 326 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 221 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 43 โครงการ และยกเลิกโครงการ 75 โครงการ โดยสาเหตุการยกเลิก ได้แก่ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายสิทธิ UC และ NON UC โครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ลงถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โครงการไม่สามารถวัดผลและเป็นไปตามตัวชี้วัดได้ และเนื่องจากเสนอโครงการเข้ามาใหม่ แต่เปลี่ยนผู้เสนอโครงการเป็นองค์กรหรือกลุ่มประชาชน

เตรียมส่งมอบผ้าอ้อมถึงมือผู้สูงอายุ ภายใน 1 เดือน

รศ.ทวิดา กล่าวว่าในส่วนของเรื่องผ้าอ้อมที่จะส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้งานนั้น ขั้นตอนเป็นไปตามการอนุมัติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะสามารถส่งมอบให้กับประชาชนภายใน 1 เดือนจากนี้ไป โดยมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการแล้ว ครอบคลุมผู้สูงอายุที่อยู่ในเนอสซิ่งโฮม รวมถึงผู้พิการที่มีความต้องการใช้ตามที่เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยได้ประเมินไปแล้วด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักอนามัยที่เข้าไปดูแลสุขภาพเชิงรุกตามบ้าน พบว่ามีจำนวนกว่า 14,000 คน

พุธนี้ ดีเดย์ ให้บริการฉีดวัคซีน HPV นร.หญิงรร.กทม. 

สำหรับความคืบหน้าโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV สำนักอนามัย กทม.ได้ดำเนินการเรื่องวัคซีน HPV เชิงรุก ในลักษณะ School Base มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งรองผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนวัคซีนมาเพิ่มค่อนข้างมาก ล็อตแรกประมาณ 90,000 โดส และในวันพุธนี้ (8 พ.ย.) จะไปKick off ฉีดให้กับนักเรียนกลุ่มแรก ณ โรงเรียนวิชูทิศ ดินแดง 

ที่ผ่านมาสำนักอนามัยได้ให้บริการฉีดวัคซีน HPV สำหรับนักเรียนระดับป.5 อยู่แล้ว ซึ่งวัคซีนที่ได้รับมาคาดว่าจะครอบคลุมกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสังกัดกทม.ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้ทั้งหมด  สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สังกัดรร.กทม.สามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือโรงเรียนจะติดต่อมาเพื่อเป็น School Base ก็ทำได้เช่นกัน 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active