ประชากรแฝง ลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรทอง โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน

กทม. – สปสช. เตรียมคลินิกชุมชนอบอุ่น 276 แห่งรองรับ มีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 50 เขต พร้อมจับมือ รพ.เอกชน เพิ่มทางเลือกใหม่หากต้องส่งต่อรักษา ผ่านสายด่วน 1330

7 ก.ค. 2566 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ มีประชากรตามทะเบียนบ้าน 5 ล้านคน และประชากรแฝง 7 แสนคน การจัดระบบดูแลสุขภาพต้องมีความจำเพาะพิเศษ ทั้ง กทม. สปสช. และโรงพยาบาลเอกชน จะช่วยทำให้ประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานหรือมาเรียนและพักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใกล้ที่ทำงาน ที่เรียน หรือตรงตามที่พักอาศัย เพื่อได้รับการรักษาใกล้บ้าน

บัตรทอง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีปัญหาผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลแม่ข่ายรองรับการส่งต่อไม่เพียงพอ หลังจากที่โรงพยาบาลเอกชน 9 แห่งขอยกเลิกสัญญา 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  บอกว่าแก้ปัญหานี้ ด้วยการย้ายรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมาอยู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่น ส่วนโรงพยาบาลแม่ข่ายที่จะรับส่งต่อไม่เพียงพอนั้นแก้ปัญหาด้วยการในสายด่วน 1330 เป็นผู้ประสานการส่งต่อกับโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบ 17 แห่งซึ่งขณะนี้ได้ขยายจำนวนเตียงสำรองเพิ่ม 572 เตียงเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเมื่อจำเป็น

เลขาธิการ สปสช. ขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนที่เข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ

“สปสช. ยังมีความพยายามที่จะเจรจากับเครือโรงพยาบาลเอกชน ใหญ่ๆ ให้รับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง” 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี

ชัชชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ กทม. ทางสำนักอนามัยได้เตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งทั้ง 50 เขต ทำหน้าที่เป็น Area Manager ผู้จัดระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาภายใต้นโยบายผู้ว่าฯ กทม. ได้จัดทำนโยบายด้านการรักษาพยาบาล 9 ข้อ เพื่อยกระดับบริการสุขภาพให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง (Home ward), หมอถึงบ้านผ่าน Telemedicine, Mobile Medical Unit รถตรวจสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดีผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อด้วยการบูรณาการข้อมูล เป็นต้น

ย้ายสิทธิบัตรทอง ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้านได้อย่างไร ?

ทั้งนี้ สปสช. ขอเชิญประชากรแฝงกว่า 7 แสนรายที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา สามารถลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลประจำตัวใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หรือใกล้สถานศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องย้ายทะเบียนบ้านมา เพียงใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

1) หนังสือรับรองของเจ้าของบ้าน หรือ 2) หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน หรือ 3) หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง หรือ 4) เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ หรือ 5) ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนทำหนังสือรับรองตนเองได้ 

โดยลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ผ่าน 3 ช่องทาง 1) แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการ 2) ไลน์ OA สปสช. (พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso ในช่องเพิ่มเพื่อน) เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ในวันเวลาราชการ หากไม่สะดวกสามารถ โทร.สายด่วน สปสช. 1330 ได้เช่นกัน 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active