สวนสาธารณะก็เป็นที่ให้บริการสาธารณสุขได้

กทม. ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บุกสวนลุมพินี เปิดจุดคัดกรองผู้ป่วย รักษาโรคเบื้องต้น ฉีดวัคซีนโควิด-19 และอีกหลากหลายรายการในที่เดียว

วันนี้ (12 ก.พ. 66) กรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมสร้างสุขภาพในสวนฯ (Health in park) ภายใต้ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ มีความรอบรู้ และเกิดความตระหนักในการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามสภาพร่างกาย เลือกรับประทานอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย กิจกรรมในวันนี้เป็นการออกหน่วยสุขภาพเชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่งและเป็นครั้งแรกที่จัดในสวนสาธารณะ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้น ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนในสวนลุมพินีเป็นอย่างดี

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังว่า กรุงเทพมหานครดูแลด้านสาธารณสุขในเรื่องปฐมภูมิ ต้องลงพื้นที่ให้บริการประชาชนให้ได้มากที่สุด บางครั้งการรอให้ประชาชนมารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขอาจไม่สะดวก จึงมีนโยบายให้ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนถึงพื้นที่ วันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการให้บริการในสวนสาธารณะ ซึ่งสวนสาธารณะเป็นแหล่งรวมของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากให้บริการด้านสุขภาพแล้ว ยังมีบริการทำหมันสุนัขและแมวด้วย ก็จะมีการเพิ่มจำนวนบริการทำหมันมากขึ้น เนื่องจากจำนวนที่ให้บริการต่อวันไม่เพียงพอกับความต้องการ จะให้มีการออกบริการสม่ำเสมอ มีการให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุมมากขึ้น ต่อไปจะมีการขยายเครือข่ายคลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลเป็นยานแม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิก แล้วอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นเครือข่ายลงถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด

กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจคัดกรอง รักษาโรคเบื้องต้น ฉีดวัคซีนโควิด 19 ตรวจการได้ยิน ตรวจตา เอกชเรย์ปอดดิจิทัล ประเมินสุขภาพใจ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ รู้ทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (PLC) การป้องกันภัยจากฝุ่นจิ๋ว PM2.5 การกู้ชีพเบื้องตัน CPR ประเมินภาวะสมองเสื่อม แพทย์แผนไทย แผนจีน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อีกทั้งยังมีบริการสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข แมว และจำหน่ายของดีเขตปทุมวัน โดยความร่วมมือของสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขตปทุมวัน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ และศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาในร่ม และสนามหญ้าหน้าฟิตเนส ศูนย์เยาวชนลุมพินี เขตปทุมวัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active