โวย “อนุทิน” ทำผู้หญิงเดือดร้อนหาที่ทำแท้งถูกกฎหมายไม่เจอ

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม จี้ สธ.ประกาศรายชื่อสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ซ้ำยังพบปัญหาทำแท้งไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แค่สิทธิบัตรทอง 

วันนี้ (7 ก.พ. 2566) กลุ่มคนทำทาง สาวเคยทำแท้ง และเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นิมนต์พระสงฆ์มารับถวายสังฆทานหน้ากระทรวงสาธารณสุข เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้หญิงที่เสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัย 

สุไลพร ชลวิไล นักวิชาการกลุ่มทำทาง บอกว่าวันนี้ครบรอบ 2 ปีแล้วที่มีการแก้ไขกฎหมายอาญาให้ทำแท้งได้ แต่โรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์มีจำนวนน้อย และไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนบ้าง 

ขณะที่ปัญหาการการตีความกฎหมายงบส่งเสริมป้องกันโรค ทำให้การทำแท้งฟรีทำได้เพียงสิทธิบัตรทองเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงสิทธิประกันสังคม และข้าราชการ จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มสถานบริการที่รับยุติการตั้งครรภ์ และให้งบส่งเสริมป้องกันโรคครอบคลุมทุกสิทธิ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการทำแท้งที่ปลอดภัยได้ แต่กลับพบว่ายังมีผู้หญิงจำนวนมากเข้าไม่ถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย ทำให้ต้องไปซื้อยาเถื่อนมาทำแท้งเอง 

ส่วนตัวเลขนั้นต้องขอบอกว่า มีการรายงานเพียงครั้งเดียวเมื่อปี 2542 จากนั้นเป็นเพียงการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลเพียง 1 แห่ง ต่อ 1 เขตสุขภาพ ดังนั้น จึงทำให้ข้อมูลคนเสียชีวิตจากการทำแท้งของผู้หญิงขาดหายไป หรือมีเพียงหลักหน่วย 

เนื่องในวาระที่กฎหมายทำแท้งฉบับแก้ไขใหม่มีผลบังคับใช้มาแล้ว 2 ปี จึงขอเรียกร้องให้ สธ.ดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ประกาศรายชื่อสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และรายชื่อหน่วยงานให้การปรึกษาทางเลือกทั่วประเทศให้ประชาชนรับทราบ 
  2. กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขภายใต้สังกัด สธ.ดำเนินการจัดให้มีบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สถานบริการ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวงว่าจะต้องเพิ่มจำนวนสถานบริการให้ได้อย่างน้อยปีละ 5-10 สถานบริการ 
  3. กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขภายใต้สังกัด สธ.ที่ไม่ต้องการจัดตั้งหน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย มีหน้าที่ที่จะต้องส่งต่อผู้รับบริการไปยังสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามระบบ 
  4. ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ด้าน กรกนก คำตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ กลุ่มนำทาง บอกว่า รัฐมนตรีว่การกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยหลังจากที่กฎหมายมีการแก้ไข ทำให้คนควานหาที่ทำแท้งถูกกฎหมายแต่ก็หาไม่เจอ ต้องเจ็บปวด เสียเงินจากการไปซื้อยาเถื่อน หรือทำแท้งเถื่อนจนเสียชีวิต ทั้ง ๆ ที่ สปสช .มีงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สำหรับการท้องแท้งปลอดภัยในสถานพยาบาลรายละ 3 พันบาท แต่ล่าสุดนายอนุทินกลับเซ็นยกเลิกจัดงบฯ นี้ในกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มผู้ประกันตน

“นายอนุทินไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดเลย ยิ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกฯ ของประเทศนี้ เพราะตั้งแต่การบริหารโควิด-19 ที่ผิดพลาด การตัดงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จึงขอสาปแช่งนายอนุทินไม่ให้ได้เป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นสมัยไหน ต้องชดใช้กรรมที่ทำให้ผู้หญิงเดือดร้อน” 

กรกนก กล่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active