กทม. เปิดแอปฯ Vajira@home ป่วยรักษาได้ใกล้มือหมอ

ผนึกความร่วมมือ เดินหน้า “ดุสิตโมเดล” ต้นแบบบริการปฐมภูมิเชื่อมต่อตติยภูมิ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปลอดภัย เชื่อมั่น” บูรณาการระบบบริการสุขภาพ พื้นที่ดุสิต พระนคร บางซื่อ บางพลัด

ดุสิตโมเดล

วันที่ 28 ก.ค. 65 เวลา ​ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตดุสิต พระนคร บางชื่อ และบางพลัด (ดุสิตโมเดล) ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย (เกียกกาย) ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายกรุงเทพฯ 9 ดี ของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านมิติสุขภาพดี ที่เน้นให้คนกรุงเทพฯ มีชีวิตที่มีความปลอดภัย เป็นสุข สุขภาพกายใจดี ประกอบกับความต้องการที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวก ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในบริการสุขภาพที่ได้รับ

​ทำให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการในพื้นที่เขตดุสิต พระนคร บางซื่อ และบางพลัด (ดุสิตโมเดล) เพื่อเป็นต้นแบบบริการปฐมภูมิ เชื่อมต่อตติยภูมิ (วชิรพยาบาล) ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ภายใต้แนวคิด “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปลอดภัย เชื่อมั่น” โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน มาร่วมกันดำเนินงานด้านสุขภาพแบบบูรณาการ ในรูปแบบโครงการ “ดุสิตโมเดล”

ทั้งนี้ ให้เป็นความสมัครใจของประชาชนในการเลือกเข้ารับบริการด้านสุขภาพกับหน่วยให้บริการปฐมภูมิ ซึ่งได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง และคลินิกชุมชนอบอุ่นอีก 4 แห่งในพื้นที่ 4 เขต ได้แก่ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยบริการหลักรับ – ส่งต่อในการดูแลรักษาโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เชื่อมโยงกันผ่านการใช้เทคโนโลยี ระบบบริการสุขภาพ “ดุสิตโมเดล”

ได้แก่ 1. ระบบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และโทรเวชกรรม ผ่านแอปพลิเคชัน Vajira@home “ดูแลสุขภาพที่บ้าน จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ” 2. Vajira Smile “ยิ้มเมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3. ระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ จากหน่วยปฐมภูมิ สู่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล V – refer 4. ระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกส์ V- EMS 5. ระบบคลินิกเสมือน ณ หน่วยปฐมภูมิ (Virtual Desktop Infrastructure) เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในบริการสุขภาพที่ได้รับเสมือนได้เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเอง โดยในระยะแรกเริ่มจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านใน 4 เขตข้างต้น และจะขยายบริการออกไปเพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัยใน 4 เขต แต่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร และนอกกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ

“ดุสิตโมเดลที่เราทำขึ้นในวันนี้ เป็นการนำร่อง 4 เขต เขตดุสิต เขตพระนคร เขตบางซื่อ และเขตบางพลัด ถ้าเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นที่พึ่งแห่งแรก คลิกนิกอบอุ่น ร้านขายยา โดยทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย การที่เรามีสถานพยาบาลใกล้บ้าน ในขณะเดี๋ยวกับเมื่อเวลาเจ็บป่วยมีคนให้คำปรึกษา โดยอาจจะพบกัน หรือผ่านทางระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) จะทำให้เรามั่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น หวังอย่างยิ่งว่าการเริ่มต้นของดุสิตโมเดล จะทำให้คำขวัญ 4 คำ คือ ‘ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ปลอดภัย เชื่อมั่น’ เป็นจริง การดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยหมายถึงชีวิตเขาที่บ้าน ดังนั้น กทม. ต้องทำงานให้ไร้รอยต่อไม่มีช่องว่าง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แข็งแรง ส่วนใดที่ กทม. จะเสริมให้ได้ เพื่อให้ภาวะและสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพดีขึ้น เราจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้”

ดุสิตโมเดล

สำหรับการเปิดตัวโครงการฯ มี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดุสิต พระนคร บางซื่อ และบางพลัด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และชุมชน ร่วมงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้