หวังพรรคการเมืองขานรับนโยบาย Hack Thailand 2575

วันสุดท้ายของของการระดมความเห็นผ่านกระบวนการ Hackathon จนได้นโยบายสาธารณะที่แก้ปัญหาได้จริงมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญของพรรคการเมืองรับไปสานต่อ  

วันนี้ (20 เม.ย. ​2566) วันสุดท้ายแล้วสำหรับภารกิจ Hack Thailand 2575 ที่จะครบ 48 ชั่วโมงในวันนี้ โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมาหลายภาคส่วนระดมสมอง เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายโดยใช้นวัตกรรมทางสังคม เพื่อให้ตอบโจทย์ และตรงกับความต้องการประชาชนมากที่สุด ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้จะมีตัวแทน 8 พรรคการเมือง ร่วมรับฟังการ ‘พิตชิง’ (Pitching) ของทั้ง 12 ทีม 12 ประเด็นประกอบด้วย  

1: หยุดความรุนแรงแฝงเร้นในสังคมไทย  

2 : Green Space เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพเมือง

3: ปลดล็อคท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เวทีโลก

4 : แก้หนี้ แก้จน

5: Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม

6 : Active Aging  : Oldy Healthy Society 

7: อากาศสะอาด หยุดฝุ่น PM 2.5 

8 : ขยะเพิ่มค่าเศรษฐกิจ 

9 : คนไทย 3 ภาษา 

10 : ติดปีกครูไทย 

11 : รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย  

12 : รัฐทันสมัย โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน 

โดยหลังจากที่ระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการ Hackathon (วันที่ 18-19 เม.ย.) จนได้ไอเดีย ที่เป็นนโยบายสาธารณะ แก้ปัญหาได้จริงมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Hack Thailand 2575 คาดหวังอย่างมากที่จะได้รับการตอบรับจากพรรคการเมืองที่รับฟังการ ‘พิทชิง’ (Pitching) ในบ่ายวันนี้ 

อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม Hack Thailand 2575  หัวข้อ ความรุนแรงที่แฝงเร้นในสังคมไทย กล่าวว่า การแก้ปัญหาความรุนแรงในผู้หญิง ยังไม่ปรากฏเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียงอยู่ในเวลานี้ ขณะที่ความคาดหวังต่อพรรคการเมืองที่จะตอบรับนโยบาย ก็ยังมีความรู้สึก 50/50 เพราะไม่แน่ใจว่าจะตอบรับหรือไม่ แต่อย่างน้อยการได้พูดถึงเรื่องนี้ ก็เป็นการตอกย้ำให้สังคมได้ตระหนักว่า ความรุนแรง ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล  

ด้าน ธนัชชา ชลายยนนาวิน  อีกหนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรม Hack Thailand 2575 ในหัวข้อ Wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม  ก็อยากจะเห็นการลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการลดความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพ ในขณะที่สิทธิ์บัตรทอง และข้าราชการไม่ต้องจ่ายเงิน 

“แต่ดูจะเป็นความท้าทายสำหรับพรรคการเมืองในการจัดการเชิงโครงการกองทุนสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมาก เพราะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ แต่ก็ยังคงมีความหวังว่าพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรับในบ่ายวันนี้จะตอบรับเช่นกัน”

สำหรับช่วงบ่าย 8 พรรคการเมืองที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบาย หรือเรียกมาซื้อนโยบาย  ประกอบด้วย   พรรคไทยสร้างไทย,พรรคเพื่อชาติ, พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล, พรรคชาติพัฒนากล้า, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคประชาธิปัตย์ และพรรครวมไทยสร้างชาติ 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active