‘จักรพล’ ยืนยัน ฟังเสียงทุกฝ่าย ให้ความสำคัญ 7 ร่าง กม.อากาศสะอาดฯ เท่ากัน

ประธาน กมธ.อากาศสะอาดฯ ย้ำ รับฟังทุกฝ่าย พร้อมชี้แจงข้อกังวลของ เครือข่ายสหพันธ์แรงงาน หวั่น กลุ่มทุนแทรกแซง คัดค้านตั้ง “กองทุนอากาศสะอาด” เผย พิจารณากฎหมายมาเกือบถึงปลายทาง คาดเข้าสภาฯ ไตรมาส 3

วันนี้ (31 พ.ค. 2567) ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการอาดสะอาด พ.ศ. … (กมธ.กฎหมายอากาศสะอาดฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ 17 ในหมวดที่ 6 เครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาด โดยเชิญตัวแทนเครือข่ายสมาพันธ์แรงงานเข้าพูดคุยทำความเข้าใจถึงข้อกังวลที่ได้ยื่นหนังสือมาก่อนหน้านี้

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ประธาน กมธ.อากาศสะอาดฯ

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ประธาน กมธ.อากาศสะอาดฯ เปิดเผยกับ The Active ภายหลักการประชุม กรณีที่เครือข่ายสหพันธ์แรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือ ขอให้ทบทวนบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า วันนี้ได้ชี้แจงกับทางสมาพันธ์ ที่ได้แสดงความห่วงใยใน 4 ประเด็น ซึ่งได้ชี้แจงรายประเด็นไปว่า จากข้อห่วงใยเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเรื่องความเห็นของกฤษฎีกา ทั้งเรื่องที่จะให้ความเอนเอียงไปกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมมากเกินไปหรือไม่ รวมถึงร่างกฎหมายทั้ง 7 ฉบับ ว่าจะใช้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับไหนเป็นหลัก และให้ความเป็นธรรมกับร่างทุกฉบับใช่หรือไม่ ซึ่งได้มีการถกและอธิบายว่าข้อห่วงใยแต่ละข้อนั้น ได้มีการวิพากษ์วิเคราะห์อยู่ในชั้นกรรมาธิการอย่างครบถ้วน และให้น้ำหนักอย่างเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ซึ่งตอนนี้เกิดความเข้าใจกันแล้ว

“ในเรื่องของการให้กำลังใจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้ง 2 สมาพันธ์ที่ให้ความห่วงใยและติดตามประเด็น พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ อย่างเข้มข้น ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการนัดประชุมวันที่ 2 มิถุนายน และผมในฐานะตัวแทนและประธาน กมธ. ชุดนี้ก็จะขอเข้าพบทั้ง 2 สมาพันธ์ เพื่อแสดงความเข้าใจ แล้วก็ได้ทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นทุกความเห็นที่เสนอ ความห่วงใยทุกประเด็น แล้วก็ข้อที่เห็นไม่ตรงกันจะได้มาปรับใช้ และออกมาเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดให้กับประชาชนชาวไทย”

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด คืบหน้าถึงไหน?

จักรพล กล่าวอีกว่า ในการทำงานของ กมธ. ทำงานอย่างเข้มข้น แทบทุกวัน โดยคณะอนุกรรมการประชุม 2 วันต่อสัปดาห์ รวมถึง คณะกรรมการห้องใหญ่ทุกวันศุกร์ ในส่วนของการที่จะสื่อสารกับภาคประชาชน จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในการประชุมทั้ง 17 ครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งไทม์ไลน์ก่อนจะคลอดกฎหมายออกมาในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้จะเป็นอย่างไร รวมทั้งความคืบหน้า เครื่องมือ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ บทลงโทษต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของประชาชนส่วนรวม 

ความหวัง ตั้ง “กองทุนอากาศสะอาดฯ”

จักรพล กล่าวว่า ในส่วนของกองทุนอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพจะมีส่วนต่าง ที่เพิ่มมาจาก พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 รวมทั้งกองทุนใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่าง กองทุน Climate Change เป็นต้น แน่นอนว่า ต้องยึดถึงประโยชน์ของกองทุนนี้ ว่าจะสามารถมาขยายผล มาช่วยเหลือ หรือมาต่อสู่กับปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นทุกปีได้อย่างไร 

“ในส่วนของเรื่องที่จะไปทับซ้อน และมีเรื่องวินัยการเงินการคลังที่จะมาเป็นตัวแทรก หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำซาก ก็จะมีความเข้าใจ เพราะฉะนั้นการทำงานเราเอาทั้งมิติที่ถูกต้อง ไม่ใช่เอามิติความต้องการเพียงอย่างเดียวมาวัด เพราะฉะนั้น ความถูกต้องและความต้องการต้องไปด้วยกันตัวกองทุนนี้ก็จะเกิดขึ้นแน่นอน เพราะเราไม่ได้มองว่าเกิดความซ้ำซ้อนเราตัดทิ้ง กองทุนใหม่ที่กำลังจะเกิดแล้วไปปฏิเสธเลย คงจะไม่ใช่ กองทุนอากาศสะอาด และ PM2.5 มันจะต้องถูกฝาถูกตัวและเอาออกมาใช้อย่างถูกต้อง”

จักรพล ตั้งสุทธิธรรม

ตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มอีก 1 ชุด ศึกษารายละเอียด

จักรพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาโครงสร้างและระเบียบวิธีคิดไป 1 ชุด และเตรียมตั้งคณะอนุกรรมาธิการอีกชุดศึกษาในเรื่องกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะต้องมีความชัดเจน เข้าใจได้ในสากลโลก ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่ หมวดที่ 8 คือ โทษทางแพ่ง หมวดที่ 9 โทษทางอาญา หมวดที่ 10 การปรับทางพินัย โดยหลังจากนั้นจะมีการหลอมรวมทั้ง 2 อนุกรรมการ ทำงานสอดคล้องกัน ว่าร่างกฎหมายทั้ง 10 หมวด 102 มาตรา ประเด็นใดที่เป็นแง่กฎหมาย แง่นิติบัญญัติ แง่กฤษฎีกา ที่ต้องมีความสอดคล้องกัน ดังนั้นทั้ง 2 คณะอนุกรรมการจะทำงานร่วมกับ กมธ. ชุดใหญ่เพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active