กทม. เผย 4 สาเหตุ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงกลางดึกทั่วกรุงเทพฯ

ค่าฝุ่น PM2.5 สูงช่วงกลางดึกวันที่ 20 มี.ค. กทม. ชี้ 4 สาเหตุ ทั้งทิศทางลมมาจากทางตะวันออก พบจุดเผาหลายแห่งในเขตปริมณฑล พายุฤดูร้อนประกอบกับความกดอาอาศสูงผ่านทางอีสาน และความชื้นในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 ทุติยภูมิ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงยานยนต์

วันนี้ (21 มี.ค. 67) พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม. สูงขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยสรุปเป็น 4 สาเหตุ ดังนี้

ภาพ แสดงทิศทางลม วันที่ 20 มี.ค. 67
  1. ทิศทางลมวันที่ 20 มี.ค. 67 เป็นทิศตะวันออก (ตามภาพแนบ) ซึ่งต่างจากวันอื่น ๆ ในช่วงนี้ที่ลมจะมาจากอ่าวไทย ส่วนจุดเผาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าที่ปริมณฑลมีการเผาเกิดขึ้นหลายจุด
  2. ระยะนี้สภาพอากาศแปรปรวน มีพายุฤดูร้อน ประกอบกับมีความกดอากาศสูงผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ความสูงของชั้นบรรยากาศผสม (Mixing Height) ลดต่ำลง ฝุ่นละอองเกิดการสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น
  3. ความชื้นในบรรยากาศทำให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 ทุติยภูมิ (Secondary PM2.5) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชนิดที่เกิดจากสารประกอบไนโตรเจนและแอมโมเนียจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นสูง
  4. รูปแบบฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary PM2.5) เกิดจากก๊าซบางชนิดที่ลอยอยู่ในอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับแสงแดด กลายเป็นฝุ่นลอยอยู่ในอากาศ มักเกิดในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค.
ภาพ แสดงจุดเผาในพื้นที่ปริมณฑล

พรพรหม ระบุอีกว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถัน เช่น การเผาไหม้ถ่านหินหรือน้ำมัน ในโรงไฟฟ้า โรงถลุงโลหะ และโรงกลั่นน้ำมัน ขณะที่ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายใต้แรงดันอากาศที่สูง ทำให้เกิดการรวมตัวกันของออกชิเจนและไนโตรเจนเป็นไนตริคออกไซด์ (NO) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่เป็นอันตราย แต่เมื่อขึ้นสู่บรรยากาศ NO จะถูกออกซิไดซ์เป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งมีสีเหลืองอมน้ำตาล เป็นสารพิษที่ระคายเคืองตา แหล่งกำเนิดหลักของออกไซด์ของไนโตรเจน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์ การเผาไหม้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ หรือกระบวนการอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุระเบิด

ภาพ แสดงสาเหตุของการเกิดฝุ่น

อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน โดยสามารถตรวจสอบได้ทางแอปพลิเคชัน AirBKK เว็บไซต์ www.airbkk.com เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร หรือ LINE ALERT

โดยหากคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม ซึ่งหมายถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active