สธ. เผย ‘ฤดูฝุ่น’ ลากยาวข้ามปี ทำคนป่วยหลักหมื่น

พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 44 จังหวัด สั่งจัดทำ ‘ห้องปลอดฝุ่น’ 30 จังหวัดเสี่ยงครบทุกโรงพยาบาล 2,055 ห้อง กลุ่มเสี่ยงใช้บริการแล้วเกือบ 1.6 หมื่นคน

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุมีพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน (37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาก์ศเมตร) จำนวน 44 จังหวัด ทั้งนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC แล้ว 23 จังหวัด โดยจังหวัดที่ค่าฝุ่นสูงสุด คือ ลำปาง รองลงมา คือ กาญจนบุรี,  ตาก, มุกดาหาร, หนองคาย, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, พะเยา, อุทัยธานี และ นครพนม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66  – 5 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพสะสม รวม 11,200 คน แบ่งเป็น 

  • รับบริการแบบผู้ป่วยใน 29 คน 

  • เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก 9,764 คน 

  • ฉุกเฉิน 1,407 คน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ หัวใจและหลอดเลือด 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุ ขจึงให้ทุกจังหวัดสำรวจห้องปลอดฝุ่น (Clean Room) เพื่อรองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงรวม 30 จังหวัด คือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, กำแพงเพชร, พิจิตร, นครสวรรค์, อุทัยธานี, บึงกาฬ, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, นครพนม, สกลนคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม ให้จัดทำห้องปลอดฝุ่นให้กลุ่มเสี่ยงได้เข้าพัก เพื่อลดโอกาสรับสัมผัสมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 

ล่าสุด ได้รับรายงานว่าโรงพยาบาลทุกแห่งใน 30 จังหวัดเสี่ยงดำเนินการครบถ้วนแล้ว รวม 2,055 ห้อง รองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ 33,047 คน มีประชาชนเข้ารับบริการสะสม 15,950 คน นอกจากนี้ ยังมี สถานบริการในสังกัดกรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต จัดทำห้องปลอดฝุ่นอีก 509 ห้อง รองรับกลุ่มเสี่ยงได้ 12,954 คน 

“ในช่วงนี้ แนะนำประชาชนตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำได้ถูกต้อง ส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง 30 จังหวัด หากค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอให้ติดต่อเข้ารับบริการห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดโอกาสรับสัมผัสมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่”

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active