ปี 67 คนไทย หวังรัฐบาลแก้หนี้ – ยาเสพติด – ภัยไซเบอร์

ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ “ความหวังความกลัว” ปี 67 หวังให้ “นายกฯ เศรษฐา” แก้หนี้ในระบบ ยาเสพติด แจกเงินหมื่น และแก้ภัยไซเบอร์ พบคนไทยฝันอยากได้รถคันใหม่เป็นอันดับ 1

วันนี้ (24 ธ.ค. 2566) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง ความหวัง กับ ความกลัว ปีหน้า หรือ พ.ศ. 2567 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครอายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,134 ตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติ ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การแก้ไขหนี้ในระบบ เป็นความหวังจะได้จาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ แก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 51.3 แจกเงินหมื่น ร้อยละ 50.6 แก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ คอลเซนเตอร์ ร้อยละ 50.2 แก้ไขหนี้นอกระบบ ร้อยละ 49.8 และ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ร้อยละ 42.2 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ความฝันอยากได้ของประชาชนจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบว่า ความฝันอยากได้รถยนต์คันใหม่ มาเป็นอันดับที่ 1 คือ ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือ อยากได้สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลแห่งใหม่ ร้อยละ 43.8 อยากได้ขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 43.3 อยากได้บ้านหลังใหม่ ร้อยละ 42.8 อยากมีงานทำ มีรายได้เสริม ร้อยละ 35.1 อยากได้การศึกษาใหม่ ร้อยละ 25.7 อยากเปลี่ยนงานใหม่ ร้อยละ 16.8 และอยากได้คนรักใหม่ ร้อยละ 8.0 ตามลำดับ ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.3 มีความหวังที่จะก้าวต่อไปในปีหน้า ในขณะที่ร้อยละ 25.7 มีความกลัว

รายงานของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่า รัฐบาลโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อาจจะรณรงค์ให้ปีใหม่ คือ ปี พ.ศ. 2567 ที่จะมาถึงนี้ เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยและประชาชนคนไทยทั้งประเทศสู่ความเป็นประเทศดิจิทัลและประชาชนคนไอทีที่นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ในการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหายาเสพติด แจกเงินหมื่น แก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ คอลเซนเตอร์ แก้ไขหนี้นอกระบบ และ 1ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ด้วยกลไกเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (Applications) และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เกาะติดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติทั้งระบบ จะทำให้ได้ข้อมูลการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ คาดการณ์อนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลง และกำกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ได้ และจะได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนเพราะประชาชนเมื่อถูกถามวันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่า มีความหวังจะก้าวต่อไปในปีหน้า มากกว่า กลุ่มประชาชนที่กลัวจะไปต่อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active