ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาและกลไกขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้าน

‘ธรรมนัส’ ยันครม.มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาและกลไกขับเคลื่อนนโยบาย 10 ด้าน ชี้ไม่กังวลโดนแซะเป็น ‘รัฐมนตรีพีมูฟ’ ลั่นพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนเต็มที่

วันนี้ (16 ต.ค.2566 )เข้าสู่วันที่ 15 ของการเคลื่อนไหวปักหลักชุมนุมของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟ เพื่อยกระดับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประชาชนด้วยนโยบาย 10 ด้าน ซึ่งตลอดทั้งวันต่างจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของพวกเขาที่สรุปผ่านที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา 

ซึ่งมีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา 6 ข้อ คือ หยุดแจ้งความ ชะลอดำเนินคดีประชาชน และนำเข้าสู่การนิรโทษกรรมฯ, ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และนโยบายที่เป็นอุปสรรค,กรณีชุมชนที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหา สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาที่อยู่อาศัย, แก้ปัญหารายกรณีอย่างเป็นรูปธรรม,ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาของ ขปส. มีสัดส่วนรัฐและภาคประชาชนเท่ากัน และนำข้อเสนอเชิงนโยบายของ ขปส. 10 ด้าน ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

รวมถึง ขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 ชุด รวมทั้งคณะกรรมการอีก 5 ชุด ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 5 ด้าน 

แต่เมื่อประมาณเวลา 13.00 น.ยังไม่มีความคืบหน้า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ตั้งแถวเคลื่อนขบวนไปที่บริเวณประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 3 เรื่องเร่งด่วน คือ 

1. ประสานหรือสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำจดหมายแจ้งถึงประธานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 

2. ขอให้นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ชุด และให้รองนายกรัฐมนตรี  ภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ขปส. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ 7 ชุด

3. ประสานงานสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการ โดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประสานงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกชุดให้มาประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการและผู้แทน ขปส. ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดประชุม

หลังปักหลักรอยื่นหนังสือ ไม่นาน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมารับหนังสือกับผู้ชุมนุม พร้อมทั้งแจ้งข่าวดี ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม เป็นไปตามนั้น เรื่องปัญหาชุมชนบางกลอยได้ประสานหลายเรื่อง ก็เดินหน้าแก้ไขปัญหากันต่อ เรื่องการตั้งอนุกรรมการ คณะกรรมการ หลัง ครม.ก็เดินหน้าเลย ส่วนที่ขอให้เร่งประชุมอนุฯ ตรงนี้ก็จะจัดการให้ 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากดดันหรือไม่ เพราะเหมือนถูกแซะว่าเป็น รัฐมนตรีพีมูฟ ร้อยเอก ธรรมนัส ตอบว่า ตรงนี้ไม่เป็นไร อะไรก็ตามเป็นปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ตนทำเต็มที่ 

และประมาณ 15.00 น.ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เดินทางมาพบผู้ชุมนุมที่บริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล พร้อมแจ้งความคืบหน้าได้มีการตั้งอนุกรรมการทั้ง 7 ชุด รวมถึงคณะกรรมการไปแล้ว 2 ชุด ส่วนอีก 3 ชุด ฝ่ายเลขาอยู่นอกเหนืออำนาจสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานและกำลังเดินหน้า ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วม  ซึ่งเป็นไปตามที่พีมูฟ ขอให้ สปน.ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกชุดประชุมร่วมกับตัวแทนพีมูฟ เร่งเดินหน้าวางทิศทางการแก้ปัญหาและกรอบระยะเวลาให้มีความชัดเจน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active