สหภาพหมอ เตรียมพบ รมว.สธ. คนใหม่ ถกปัญหาภาระงาน

เรียกร้องกำหนดชั่วโมงการทำงาน แนวทางรักษาคนในระบบ ลดปัญหาลาออก หนุนกระทรวงสาธารณสุข ออกจากกรอบ ก.พ.  

วันนี้ (27 ส.ค.66) พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ผู้แทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เปิดเผยกับ The Active ว่า ที่ผ่านเคยเข้าพบและหารือกับทางพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์ ซึ่งก็ตรงกับข้อเสนอของสหภาพฯ ดังนั้น จึงคิดว่าพรรคเพื่อไทย จะเห็นความสำคัญเรื่องนี้ 

ขณะเดียวกัน หากสามารถยืนยันได้ว่าใครเข้ามาทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ ทางสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ก็เตรียมขอเข้าหารืออย่างแน่นอน เนื่องจากปัญหาภาระงานในระบบสาธารณสุข ไม่ใช่แค่แพทย์เท่านั้น เบื้องต้นมีวิชาชีพที่แสดงความประสงค์เข้าหารือร่วมกัน เช่น พยาบาล, เภสัชกร และ นักเทคนิคการแพทย์ 

พญ.ชุตินาถ ยังระบุถึงความพยายามของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาเน้นไปที่การบรรจุแพทย์ใหม่ แต่ยังไม่มีแนวทางส่วนไหนที่ชัดเจนถึงการรักษาหรือการคงแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขอยู่ในระบบมากที่สุด เหมือนการเติมบุคลากรขาเข้ามากกว่า แต่ยังไม่เห็นถึงแนวทางชัดเจน ว่า จะทำอย่างไรให้คนอยู่ในระบบสาธารณสุขจริง ๆ เพราะสุดท้ายการเติมคนเข้ามา อยู่ไม่ได้ก็ต้องลาออกอยู่ดี แต่การเพิ่มกรอบอัตรากำลังก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ ไปพร้อม ๆ กับการแก้ปัญหาอื่น ๆ ด้วย  

“เราคาดหวังว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงสาธารณสุข จะกำหนดอัตรากำลังได้ด้วยตัวเอง ตรงกับภาระงานจริง หากเป็นไปได้การแยกตัวออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ก็เป็นอีกวิธีที่ควรทำ”

พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active