ลุ้น! รมว.สธ.คนใหม่ “หมอชลน่าน” ติดโผ ครม. เศรษฐา 1

คาดเสนอรายชื่อภายใน 25 ส.ค .นี้ ขณะที่ ปลัดสธ.เผยเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงแทนเกษียณอายุราชการ 8 คน ต้องรอ ครม.ใหม่ เป็นกติกามารยาท

วันที่ (24 ส.ค. 2566) บรรยากาศคนในแวดวงสาธารณสุข จับตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ รวมทั้งจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ จากพรรคไหนเข้ามา ส่วนจะเป็นรายชื่อตามโผครม. เศรษฐา 1 ที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า เป็น นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หรือไม่ คงต้องรอติดตาม ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการ อาจเป็นพรรคภูมิใจไทยหรือไม่  หากตกลงกันได้ก็อาจเสนอรายชื่อไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 25 ส.ค. นี้ แต่หากไม่ได้ก็ต้องเลื่อนออกไป

ขณะที่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้บริหารกระทรวง   ระดับรองปลัดสธ. ผู้ตรวจราชการฯ และอธิบดีรวม 8 คนจะเกษียณอายุราชการเดือนก.ย. นี้ จะมีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ เป็นไปตามกติกา มารยาท ขณะนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว จากนี้ก็ต้องรอการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ขึ้นมา จึงจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้บริหารแทนท่านที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากกลไกการรับรองข้าราชการระดับสูง ต้องมีครม. หากไม่มีก็แต่งตั้งไม่ได้

สำหรับผู้บริหารระดับสูงประเภทบริหาร ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายน2566 มีจำนวน 8 คน

 1. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.
 2. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
 3. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
 4. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
 5. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 6. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 7. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
 8. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยจะมีอธิบดีอยู่ 3 คน ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ คือ 

 1. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  อธิบดีกรมการแพทย์ 
 2. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 3. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่วนรองปลัดสธ.ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ มี 

 1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 
 2. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
 3. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ 
 4. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช   

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active