ประชุมนัดแรก! คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ได้ข้อสรุปแก้ปัญหาร่วมกัน 3 กรอบใหญ่

เดินหน้าแก้กฎหมายและมติ ครม.ที่จำกัดสิทธิเข้าถึงที่ดิน กระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม คืนสิทธิชุมชน, ปรับโครงสร้างกลไกกระจายอำนาจเข้าถึงประชาชน เตรียมเสนอคณะทำงานชุดใหญ่ วางเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป

วันนี้ (20 มิ.ย. 66 ) ที่พรรคก้าวไกล คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ซึ่งมีตัวแทนจาก 8 พรรคร่วมรัฐบาล ประชุมนัดแรก โดยภายหลังการประชุม อภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล หนึ่งในคณะทำงานชุดดังกล่าว เปิดเผยกับ The Active ว่า ก่อนหน้านี้หลังตั้งคณะทำงาน ได้หารือกันทางโทรศัพท์มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละพรรคเตรียมนโยบายที่ได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ เพื่อคุยกันเพื่อวางแนวทาง การปฏิรูปปัญหาที่ดินทั้งระบบได้ยังไง เพื่อให้เป็นเอกภาพ เป็นยุทธศาสตร์เดียวกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ให้ถึงต้นตอและเป็นการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบจริง ๆ

การประชุมในวันนี้ ได้กรอบหลักการใหญ่ ๆ ที่ถือเป็นฉันทามติของคณะทำงาน แต่ต้องไปเสนอคณะกรรมการคณะทำงานใหญ่ระดับหัวหน้าพรรค 8 พรรค ซึ่งเราได้ข้อสรุปว่า ปัญหาที่ดินที่ผ่านมา เป็นเรื่องของรัฐบาลในอดีตก็ว่าได้ ซึ่งพอรัฐประหารก็รวบอำนาจการจัดการที่ดินและก็ไปสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อที่จะลิดรอนสิทธิชาวบ้าน สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติม ดังนั้นเราคิดว่าเราจะล้างมรดกการรัฐประหาร นำกองทัพออกจากงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

“เราดูกฎหมายที่มันล้าหลังทั้งหมดที่เป็นเงื่อนไขอุปสรรคทั้งหมด ที่ทำให้ชาวบ้านไม่เข้าถึงสิทธิในการจัดการที่ดิน กฎหมายที่มันทับซ้อนกันอยู่หลายฉบับ ที่มันไปทับสิทธิพี่น้องประชาชน อันนี้ต้องรีวิวออกมา เช่น ไล่มาตั้งแต่ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ไล่รีวิวทั้งหมด หรือแม้แต่กระทั่ง มติครม.ทั้งหลายที่มันไปทำให้ลดสิทธิของชาวบ้านและก่อให้เกิดความขัดแย้ง เราจะทบทวนร่วมกันและปลดล็อกแก้ไขมัน“

อภิชาติ กล่าวต่อว่า จะนำมาสู่กรอบข้อที่ 2 คือ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม คืนสิทธิการกระจายอำนาจให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วม คืนสิทธิให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

ประการที่ 3 จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าโครงสร้าง กลไกยังรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง หรือระบบราชการทั้งหมด โดยที่พี่น้องประชาชนไม่มีส่วนร่วม หรือไม่กระจายกลไกที่มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนจริง ๆ การแก้ไขปัญหาจะล่าช้ามาก

“ที่ประชุมก็บอกว่าถ้าแบบนี้พันปีก็ไม่เสร็จ ถ้าทำอย่างนี้ คือพิสูจน์สิทธิมาแล้ว แปลนภาพถ่ายหลายแสนฉบับยังกองอยู่เลยไม่เสร็จแน่ ๆ การปรับโครงสร้างอำนาจทิศทางใหม่ กระจายอำนาจมากขึ้น ให้มีโครงสร้าง สามารถจัดการปัญหาให้เร็วขึ้น นี่จึงเป็นทิศทางสำคัญที่พวกเราจะต้องออกแบบกัน“

โดยข้อสรุปนี้ จะเสนอคณะทำงานระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อเสนอต่อคณะทำงานระดับหัวหน้าพรรคต่อไป ทั้งนี้คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ มีกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ เพื่อลงในรายละเอียด เมื่อเราได้หลักการกรอบคิดร่วมกันแล้ว ว่าจะมีรายละเอียดของกฎหมายแต่ละตัวที่ต้องแก้ตรงไหนบ้าง มีมติ ครม.ที่ต้องแก้ต้องปลดล็อกมติใดบ้าง แล้วจะเสนอต่อคณะทำงานชุดใหญ่ เพื่อวางเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไป ด้วยเป้าหมายเพื่อปลดล็อกแก้ปัญหาเร่งด่วนใน 100 วัน จะเร่งเดินหน้าทันที

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active