กกต.ให้ 94 คนไทยกลับจากซูดาน เลือกตั้งในไทย 14 พ.ค.นี้ได้

มติ กกต.ยกเลิกลงทะเบียน เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่ซูดาน หลังเกิดเหตุปะทะรุนแรง ให้ 94 คนไทยกลับจากซูดาน ใช้สิทธิเลือกตั้งในไทยได้ 14 พ.ค.นี้

วันนี้ (29 เม.ย.2566)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเรื่องการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักร ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 28-29 เมษายนเป็นวันออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน แต่เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองทัพซูดานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในกรุงคาร์ทูม ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนเป็นต้นมา อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน ไม่สามารถกระทำได้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงประกาศให้งดการออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 102วรรคสี่ และมาตรา 105 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีมติให้ยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ที่เลือกตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคาร์ทูม สาธารณรัฐซูดาน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 94 คนไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น และมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวสามารถออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active