สภา กทม. เรียกร้อง ‘ผู้มีอำนาจ’ เดินหน้า เลือกตั้ง ส.ข.

ย้ำเป็นการกระจายอำนาจ เชื่อมท้องถิ่น เข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มองตำแหน่ง ‘กรรมการประชาคมเขต’ ไม่มีอำนาจตรวจสอบถ่วงดุล ขาดการยึดโยงประชาชน ‘ชัชชาติ’ รับข้อเสนอไปดำเนินการต่อ

วันนี้ (6 ก.ค.2565) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร พิจารณาญัตติ ของ นภาพล จีระกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต และ ญัตติ ของ สุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่องขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต   โดยที่ประชุมเห็นชอบให้รวมพิจารณา 2 ญัตติ ไปพร้อมกัน เนื่องจากมีเนื้อหารายละเอียดที่เหมือนกัน  

นภาพล กล่าวว่า ​จากการลงพื้นที่ช่วงเลือกตั้งได้ยินคำถามจากชาวบ้านมาตลอดว่า ส.ข. หายไปไหน เพราะเขามีความผูกพันระหว่างพื้นที่และ ส.ข. ที่ใกล้ชิดกันมาก อีกด้านหนึ่งยังเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนเลือกตัวแทนมาทำงานรับใช้ ตรวจสอบ ถือเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญ​ แต่คนออกกฎอาจคิดว่า ส.ก.เป็นหัวคะแนนใหญ่จึงไม่อยากให้เลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่จะตั้ง “กรรมการประชาคมเขต” ขึ้นมาแทน ส.ข.นั้น  หากไปดูที่มาของ กรรมการประชาคมเขตเป็นการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการเขต ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ และมีอำนาจแค่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แต่ไม่มีอำนาจตรวจสอบต่างจาก ส.ข.ที่มาจากการเลือกตั้งที่ตรวจสอบการทำงานของผู้อำนวยการเขตได้ ถือเป็นการเปิดให้ตรวจสอบถ่วงดุลสำนักงานเขตได้  อยากฝากไปถึง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ เสนอไปยัง รมว.มหาดไทย ให้นำเรื่องเข้าครม.ยกเลิกมาตรา 24 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 เปิดให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.

ด้าน  สุทธิชัย ระบุว่า  แม้จะไม่ได้มีการระบุให้ยกเลิก ส.ข. แต่การระบุว่าให้รอจนกว่าจะมีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยก่อน ทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง อีกทั้งตอนนี้ไม่ทราบว่ามีแผนหรือยัง จึงอยากเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจ เพราะเรื่องนี้ขั้นตอนไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.​ฝ่ายเดียว ​แต่ยังอยู่ที่ ครม. ​ดังนั้นจึงอยากให้มองถึงความสำคัญ​ให้โอกาสประชาชนได้เลือกตั้งตัวแทนของเขาระดับพื้นที่ที่เขาพึ่งพาได้ ​

“แต่คนออกกฎหมายกลับมาตัดทิ้งไม่ให้เลือก ส.ข. ตัดผู้ช่วย ส.ก.ทิ้ง ทุกอย่างทำให้ตัวแทนประชาชนอ่อนเปลี้ย เพลียแรง เหลือเลือกตั้ง ส.ก. คนเดียว ทั้งที่เป็นพื้นที่ใหญ่ ไม่มี ส.ข. งบฯ เขตก็ได้น้อย ​​​​ โดยส.ข.​มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาเขต ร่วมกับผู้อำนวยการเขต ให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด แต่เรากลับไม่มี ส.ข.ในตอนนี้”  

บรรยากาศในที่ประชุม ส.ก. ส่วนใหญ่ อภิปรายเห็นด้วยกับญัตตินี้โดยต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจให้กับประชาชนได้เลือกตัวแทนมาทำงานในพื้นที่ ทำให้การแก้ปัญหาตรงจุด และตอบโจทย์พื้นที่อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ด้าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอน้อมรับความเห็นไปดำเนินการต่อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active