ชัชชาติ ชูนโยบาย “ฟังเสียงคนรุ่นใหม่” ฟื้นกลไกสภาเด็กเยาวชน กทม.

ย้ำแนวทาง “สร้างความเชื่อมั่นด้วยการฟังและทำให้เห็น” เสนอ ฟังเสียงสะท้อนด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์รับปัญหาต่อเนื่องพร้อมปรับปรุงแก้ไขทันที หวังคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาเมือง

วันที่ 19 มี.ค. 2565 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ร่วมเวทีเสวนา“BKK Move Forward กรุงเทพฯ รุ่นใหม่” ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเชิญว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายพัฒนา กทม. ในหลายมิติ

ชัชชาติ เสนอนโยบายแนวทางพัฒนาเมืองเพื่อคนรุ่นใหม่ เน้นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น โดยระบุว่าจะรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับเสนอฟื้นฟูกลไกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับรับฟังปัญหาต่อเนื่อง

ชัชชาติ กล่าวว่า หลังได้รับปัญหาและข้อเรียกร้องคนรุ่นใหม่ จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยทันที นอกจากนี้ได้เตรียมสร้างงานพร้อมกับพัฒนาเมืองที่ดึงดูดให้เกิดการลงทุนและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีที่ยืนในเศรษฐกิจเมือง และเป็นกำลังสำคัญของการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคนในอนาคต

“กทม. มีประชากรอายุ 18-24 ปี ประมาณ 540,000 คน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นครั้งแรก คนรุ่นใหม่จำนวนมากมองว่ามีปัญหาการใช้ชีวิตในเมืองหลายด้าน อาทิ ทางเท้า ฝุ่น PM2.5 พื้นที่สาธารณะ ว่าไม่เคยได้รับการตอบสนองปัญหา ดังนั้น ผู้ว่าฯ กทม. ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกับคนรุ่นใหม่ด้วยการรับฟังและทำให้เห็น”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม