กมธ.สันติภาพฯ จี้รัฐช่วยเหลือ เหยื่อโกดังพลุมูโน๊ะระเบิดด่วน!

เหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี พบชาวบ้านมูโน๊ะนับร้อยครัวเรือนยังเคว้ง บ้านซ่อมไม่เสร็จ สะท้อนปัญหาติดหลักเกณฑ์ราชการ ทำอนุมัติเงินล่าช้า กมธ. เตรียมแถลงเร่งรัฐบาลช่วยเหลือฉุกเฉิน 4 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 67 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กมธ.สันติภาพชายแดนใต้) ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ภายหลังได้รับผลกะทบจากเหตุโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566

โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลต่อ กมธ.สันติภาพชายแดนใต้ พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมากว่า 10 เดือน ประชาชนได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ดังนี้

 1. เงินช่วยเหลือเร่งด่วนจำนวน 49,000 บาท

 2. เงินเพื่อประกอบอาชีพจำนวน 11,400 บาท

 3. ค่าเช่าบ้านเป็นเวลา 6 เดือนสำหรับบ้านที่เสียหายทั้งหลัง

กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง มีจำนวน 82 หลัง ซึ่งจะเป็นการทำสัญญาระหว่างเจ้าของบ้าน และผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน โดยจะได้รับเงินสร้างบ้านไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านเดิม

กรณีที่บ้านต้องได้รับการซ่อมแซม มีจำนวน 567 หลัง ทั้งนี้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือชาวมูโน๊ะ เป็นเงิน 107 ล้านบาท และเงินบริจาคกว่า 34 ล้านบาท

ขณะที่ปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนในเวลานี้ พบว่า

 1. เงินที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อการอยู่อาศัยระหว่างรอการดำเนินการสร้างบ้านซึ่งเป็นค่าเช่าบ้านระยะเวลา 6 เดือน

 2. อนุมัติเงินช่วยเหลือล่าช้าเนื่องจากปัญหาหลักเกณ์ของระบบราชการ

 3. ชาวบ้านต้องการสร้างบ้านให้เสร็จโดยไวเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย

 4. เงินสำหรับการประกอบอาชีพเดิมหรือไม่ไม่เพียงพอซึ่งชาวบ้านจะได้รับเงินประกอบอาชีพคนละ 11,400 บาท

 5. ตลาดมูโน๊ะยังไม่ฟื้นตัวและซบเซาปัจจุบันไม่มีลูกค้าชาวมาเลเซียมาซื้อสินค้า

 6. มีบ้านจำนวน 18 หลังที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 7. กรณีที่ชาวบ้านซ่อมแซมความเสียหายเอง ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา หรือเงินค่าซ่อมแซมบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 8. ในกรณีที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จทำให้มีความกังวลว่าจะได้เงินค่าเช่าบ้านต่อไปหรือไม่

 9. ความล่าช้าในการช่วยเหลือ เนื่องจากรัฐบาลไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือในช่วงแรก และติดระเบียบการช่วยเหลือประกอบกับ มีปัญหาอุทกภัยทำให้เกิดความล่าช้าในระบบการช่วยเหลือกรณีมูโน๊ะ

จาตุรนต์ ฉายแสง ประธาน กมธ.สันติภาพชายแดนใต้ ระบุกับชาวบ้านว่า รับทราบดีถึงปัญหา แม้เหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี แต่ยังมีชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนที่ยังไม่มีบ้านอยู่ ดังนั้นในนามของ กมธ.สันติภาพชายแดนใต้ จะแถลงเพื่อเร่งรัดต่อรัฐบาลให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และครอบคลุมทันทีในวันที่ 4 มิถุนายนนี้

“หลักง่าย ๆ ผมเชื่อว่าถูกก็คือว่า อย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบอุทุกภัย คิดอย่างนี้ไม่ได้ ต้องคิดว่าเกิดจากความบกพร่องของรัฐ และเมื่อเป็นความบกพร่องของรัฐ รัฐก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ เขามีสิทธิ์ที่จะได้ ไม่ใช่ได้ตามความเมตตาขององค์กรไหน ใครอยากทำบุญช่วยเท่าไรก็ช่วย มันไม่ใช่ มันคือเรื่องสิทธิ์ที่เขาพึงได้รับ และถ้าทำได้ ระเบียบอะไรมีเท่าไร ต้องใช้ให้หมดและสำคัญคือใช้ให้มันเร็ว ผมว่าควรใช้หลักการแบบนี้”  

จาตุรนต์ ฉายแสง

สำหรับกรณีโกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟ บ้านมูโน๊ะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ระเบิด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นั้น มีผู้ได้รับผลกระทบ 682 ครัวเรือน รวม 2,513 คน มีผู้บาดเจ็บ 389 คน เสียชีวิต 11 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 649 หลัง โรงเรียน 4 แห่ง จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก 6 ล้อ รถคูโบต้า รถจักรยาน รวม 154 คัน และทรัพย์สินอื่น ๆ เสียหายอีกเป็นจำนวนมาก

ในทางคดีความ ได้ดำเนินคดีกับเจ้าของโกดัง และนายจ้างช่างเชื่อมที่เสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ทั้งหมดได้รับการประกันตัว โดยคดีนี้มีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้เจ้าของโกดัง ได้วางโฉนด 15 ฉบับ เพื่อให้ศาลจำหน่าย และนำเงินมาให้กับผู้เสียหายที่มีการฟ้องจำนวน 130 คน ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่มีการส่งเรื่องไปยัง ปปช. เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโน๊ะ ตำรวจ 4 คน ทหาร 1 คน และเจ้าหน้าที่ศุลกากรแหลมฉบัง 7 คน ที่เชื่อว่าเกิดการลักลอบนำเข้าพลุดอกไม้ไฟ ก่อนส่งมาเก็บยังโกดังแห่งนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active