คลื่นแรงงานอพยพกลับบ้าน​ ส่งผลต่อบริบทสังคมและโครงสร้างเศรษฐกิจ

นักวิชาการ เสนอเตรียมพร้อมการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีในชุมชน ​ชะลอปัญหาการย้ายถิ่น​ ลดปัญหาการกระจุกตัว ​ ‘อาสาคืนถิ่น’ เตรียมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน ‘คำหล้า Come Home’ ถอดบทเรียนการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ 

จากข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีประชากรคืนถิ่นจำนวน  1.7 ล้านคน สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 ถึง 3.7 เท่า  ส่งผลให้บริบทแรงงานในสังคมและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลง ภาคธุรกิจหาแรงงานยากขึ้น แรงงานจำนวนไม่น้อยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านอย่างถาวร 

แต่ขณะเดียวกันแรงงานกลุ่มนี้ก็พบกับปัญหาในพื้นที่ ในเรื่องของการสร้างอาชีพที่ทักษะที่มีอาจไม่สามารถที่จะสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้  ท้องถิ่นไม่มีศักยภาพในการรองรับการกลับไปของคลื่นแรงงานจำนวนมาก ถึงอย่างนั้น กระแสการกลับบ้านของคนต่างจังหวัดยังคงมีอยู่ เรื่อย ๆ โดยหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คือเรื่องของค่าของชีพหลังจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการระบาดของ โควิด-19 ที่สูงขึ้น 

นราธิป ใจเด็จ ผู้ประสานงานโครงการอาสาคืนถิ่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เคยให้สัมภาษณ์กับ The Active ว่า ความเป็นชุมชนยังมีปัญหาคลาสสิกเยอะ อาทิ เรื่องของระบบการศึกษา ค่านิยมแล้วคิดของผู้ใหญ่ เช่น การเรียนจบสูงต้องเป็นเจ้าคนนายคน ซึ่งแก้ยาก หากจะไปเปลี่ยนจริง อาจจะเกิดความขัดแย้ง จึงจำเป็นต้องมีคนที่อยู่ตรงกลางที่คอยสื่อสารหรือทำงานระหว่างเจนเนอเรชันด้วย

“กระบวนการที่ทำให้คนเหล่านี้ มาเจอกันจะเกิดการสร้างเครือข่ายสร้างพื้นที่ชีวิตให้คนเหล่านี้ได้แบ่งปันได้แชร์ความรู้และเติบโตไปด้วยกัน ผ่านการที่เขาอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ที่แม้จะพูดมาหลายปีก็ยังไม่หายสักที” 

ล่าสุด อาสาคืนถิ่น เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ สุดา จ๋อมหล้า อาสาคืนถิ่นรุ่นที่ 5 ชุมชนบ้านก่อก๋วง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เผยว่ากลับบ้านไม่ใช่ใช่ “Romanticize” แต่คือความจำเป็น ส่วนมากคนกลับมาทำเกษตร กลับมาดูแลคนในครอบครัว การกลับบ้านต้องวางแผนว่ากลับมาทำไมเป็นสิ่งที่ต้องคิดหนัก

“เวลาไปทำงานกรุงเทพฯ คนมันจะถามว่าทำไมไม่อยู่บ้านนอก ถ้าฉันมีเงินฉันไม่เข้ามาในกรุงฯ หรอกฉันก็จะอยู่บ้านนอกของฉันนี่แหละ ถ้าฉันมีเงินเก็บ มันไม่ได้โรแมนติกอย่างที่คิด ผักไม่ได้ปลูกแล้วได้ผลภายในวันสองวัน ไก่ไม่ได้เลี้ยงแล้วโตภายในวันสองวันแล้วไข่ได้ ทุกอย่างมันใช้ระยะเวลาที่นานในระหว่างนั้นเราจะ กินอะไรมันคือภาระครอบครัว”

อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ปัญหาคนย้ายถิ่น เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระบุว่า ควรทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่ของเขา การกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีในชุมชน จะสามารถชะลอปัญหาการย้ายถิ่น  และเป็นการลดปัญหาการกระจุกตัวของความเจริญ ด้านหนึ่งยังเป็นการสนับสนุน การใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า และพัฒนาชุมชนด้วยคนของชุมชน การพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ เครือข่ายอาสาคืนถิ่น กำลังจะจัดเทศกาลกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ใช้ชื่อว่า คำหล้า “Come Home” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียนการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ การปรับตัวปรับวิธีคิดรวมถึง วิธีการตั้งรับกับโครงสร้างชุมชนในชนบทของแต่ละพื้นที่  ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 24 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. ที่ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยภายในงานมีกิจกรรม

– วงเสวนาจากบทเรียนอาสาคืนถิ่น

– วงดนตรีอัตลักษณ์ท้องถิ่น

– Photo Exhibition

– การแสดงท้องถิ่น

– Return Homaland Market 

– Workshop 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active