สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ยกเลิก ‘ครูอยู่เวร’ ทันที

จากกรณีครูร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก พบผู้อำนวยการโรงเรียนบางแห่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง เลี่ยงบาลีให้ครูอยู่เวรต่อ ถือเป็น “การดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียน” ด้าน สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด ยกเลิก “ครูอยู่เวร” ทันที

ประเด็น “ครูเวร” กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังเกิดเหตุครูในจังหวัดเชียงรายถูกทำร้ายร่างกาย ขณะอยู่เฝ้าเวรโรงเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นำมาซึ่งกระแสในสังคมออนไลน์ที่เรียกร้องให้มีการหยุดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนอีกครั้ง จนในที่สุด วันที่ 23 ม.ค. 2567 จึงมีมติ ครม. ให้ยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลบังคับใช้ทันที

แต่เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา ครูกลุ่มหนึ่งได้ร่วมแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเพจ “ครูวันดีดอทคอม – เปิดสอบครู สมัครงานราชการ” พบไลน์กลุ่มของครูและอาจารย์ในบางสถานศึกษา ผู้อำนวยการใช้คำสั่งเลี่ยงบาลี แก้ไขคำสั่ง “เวรรักษาความปลอดภัย” เปลี่ยนเป็น “การดูแลความเรียบร้อยและป้องกันทรัพย์สินทางราชการ” และให้ตัดคำว่า “เวร” หรือ “เวรรักษาความปลอดภัย” ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นการใช้คำว่า “ปฏิบัติหน้าที่แทน” ดังภาพที่ปรากฏ

May be an image of text
May be an image of text that says 'แจ้งคณะครูเราทุกท่านนะครับ เรื่องของการอยู่เวรยามรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ ขอให้คณะครู เรามาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความ ปลอดภัยสถานที่ราชการ ไปตามปกติ ก่อนนะครับ จนกว่าจะมีหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรืออื่นๆที่ ชัดเจนก่อนนะครับ..ขอบคุณครับ'

ในโพสต์ดังกล่าว พบครูและบุคลากรสถานศึกษาจำนวนหนึ่งเข้ามาร้องเรียนในทำนองเดียวกันว่า ยังมีชื่อของตนปรากฏอยู่ในตารางเวรอยู่ ทั้งในสังกัดโรงเรียนรัฐและโรงเรียนส่วนท้องถิ่น ดูเหมือนว่าในหลายโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว และยังคงมติการมี “ครูเวร” ไว้ตามเดิม

เป็นเหตุให้ วันนี้ (27 ม.ค. 2567) ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

นายธีร์ ภวังคนันท์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศธ. ก่อนเข้ารับตำแหน่ง  รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ กพฐ. – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สถานศึกษาได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2542 (เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ) และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

1.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในสังกัดเพื่อบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายปกครองและสถานีตำรวจนครบาล เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้สอดคล้องตามข้อ 1.1

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดอื่น

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

2.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ดำเนินการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายปกครองระดับอำเภอและสถานีตำรวจภูธร เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัดให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และให้สอดคล้องกับแผนระดับจังหวัดตามข้อ 2.1

ให้สถานศึกษายกเลิกคำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ที่สั่งไว้เดิมโดยทันที

ส่วนมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สพฐ.สั่งยกเลิกครูเวรทั่วประเทศ ขอแรงผู้ว่าฯ-ตำรวจ รปภ.โรงเรียนแทน
สพฐ.สั่งยกเลิกครูเวรทั่วประเทศ ขอแรงผู้ว่าฯ-ตำรวจ รปภ.โรงเรียนแทน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active