มท. สั่งการ อปท. เพิ่มหลักสูตรประวัติศาสตร์ หวังเด็กให้รัก ‘ความเป็นไทย’ เริ่มทันทีปี 67

มหาดไทย คิกออฟ นโยบายอนุทิน ปลูกจิตสำนึกรัก “ความเป็นไทย” แจ้ง รร. สังกัด อปท. และผู้ว่าราชการจังหวัด จัดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง-จริยธรรม เป็นวิชาหลัก เริ่มทันทีปีการศึกษาหน้า

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2566 ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.กระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับลูกนโยบายจาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงมหาดไทย ผลักดันหน่วยงานในกำกับร่วมพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักและภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติ นำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ระหว่าง 4 กระทรวงสังกัดพรรคภูมิใจไทย และ 1 องค์การมหาชน ได้แก่

  • กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • กระทรวงแรงงาน
  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ไตรศุลี เผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและจริยธรรมศึกษาเป็นวิชาหลักในการเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

No photo description available.

โฆษกกระทรวงมหาดไทยยังประกาศว่า ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม หรือโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การตระหนักในหน้าที่พลเมือง การยกย่องบุคคลที่ทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งการเรียนและกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะนำไปสู่ความรักและภูมิในสถาบันหลัก เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถลดความขัดแย้งของเยาวชน และไม่ถูกถูกผู้อื่นนำพาไปกระทำในสิ่งไม่ดีหรือผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ “ความเป็นไทย” จะถูกนับเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการทั้ง 4 กระทรวงสังกัดพรรคภูมิใจไทย เพื่อมุ่งสร้างคนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม และให้ทั้ง 4 กระทรวงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประชาชน ทาง อนุทิน กำชับว่าในการพิจารณาคนเข้ารับราชการ ขอให้ทั้ง 4 กระทรวงเพิ่มหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ โดยพิจารณาเรื่องจิตสำนึกเรื่องการรักชาติ รักประเทศ รักประชาชน มีจริยธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งตนเชื่อว่าหากขาดสิ่งเหล่านี้ ข้าราชการของประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมไม่ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active