ครูคืนถิ่นยิ้มสู้ ลงโซเชียล ‘ทั้ง รร. มีครูคนเดียว’ สอนทุกวิชา

สพป. สกลนคร แจง รร. เล็กจึงบรรจุครูเพิ่มไม่ได้ ให้เด็กเรียนร่วม รร. ที่ห่างออกไป 2.5 กม. เรียกพบครูให้ทัศนคติเชิงบวก กำชับให้ระวังการโพสต์ลงโซเชียล

ครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านโพนงาม จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร (สพป. สกลนคร) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นดังครูคืนถิ่นโพสต์บรรจุเป็นครูพละแต่ต้องสอนทุกวิชาคนเดียวว่า ครูคนดังกล่าวได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น โรงเรียนบ้านโพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เมื่อปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียน มีครู 1 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียนรวม 26 คน โดยไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาและไม่สามารถบรรจุครูเพิ่มได้ เนื่องจากมีจำนวนนักเรียน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคืนตำแหน่ง คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐ (คปร.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไว้ว่า หากสถานศึกษามีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 40 คน จะไม่มีการกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา และระบุอัตรากำลังสายการสอน (ครู) ไว้ที่ 1-4 คน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เหมาะสมตามภาระงาน บริบท และคุณภาพของผู้เรียน แต่อัตรากำลังต้องไม่เกินตามเกณฑ์กำหนด

สพป. สกลนคร ยังชี้แจงต่อไปว่า เมื่อปี 2563 ได้มีการจัดการนำนักเรียนทั้งหมด ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแวง ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม ด้านจำนวนครู อาคารสถานที่และทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีระยะทางห่างกัน 2.5 กิโลเมตร ดังนั้น ข้าราชการครูรายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นผู้สอนนักเรียน ทั้ง 26 คน แต่เพียงคนเดียว ตามที่โพสต์และเสนอภาพแต่อย่างใด

ภายหลัง สพป. สกลนคร ได้ตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น พบว่าการสื่อสารของครูคนดังกล่าวในโซเชียลมีเดียนั้นเป็นการนำเสนอที่ไม่ครบถ้วน เกรงว่าสังคมจะเข้าใจผิดและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ ทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ทัศนคติเชิงบวก และกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการโพสต์หรือนำเสนอภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางครูได้รับทราบแล้ว

May be an image of text

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยข้อมูลของ สพฐ. เมื่อปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 29,117 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำนวน 14,660 แห่ง หรือ 50.35% อีกทั้ง จากนักเรียนทั้งหมด 6.5 ล้านคน จะมีนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กนี้ราว 963,432 คน โดย 3 ใน 4 เป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา

จากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งในประเทศไทยไม่สามารถยุบรวมกับโรงเรียนอื่นได้ มิฉะนั้นจะมีเด็กจำนวนมากต้องเดินทางไกลขึ้นเพื่อมาเรียนหนังสือ นอกจากนี้ ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือการขาดครู เพราะส่วนมากครูเลือกที่จะย้ายออกไปเนื่องด้วยหลากหลายสาเหตุ เช่น ไม่ใช่บ้านเกิด อยากกลับไปทำงานที่อื่น ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง โดยทางธนาคารโลกประมาณการว่าควรมีครูเพิ่มขึ้นอีก 4,822 คน (เพิ่มขึ้น 50.8% จากปัจจุบัน) กระจายตัวสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เพียงพอต่อ จำนวนชั้นเรียน สาระวิชา และ ไม่มีภาระชั่วโมงสอนที่มากเกินไป

สำหรับโครงการครูคืนถิ่น คือ โครงการที่รับครูบรรจุในท้องถิ่นตัวเอง เพื่อป้องกันปัญหาการย้ายออกของครูต่างถิ่น เมื่อนักศึกษาครูสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถบรรจุในภูมิลำเนาตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ลดปัญหาการโยกย้าย แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษา โครงการที่จะเน้นพื้นที่เป็นหลัก

ครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านโพนงาม จังหวัดสกลนคร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active