นักศึกษาแจ้ง สส. ก้าวไกล หวั่นเสียสิทธิ กยศ. เหตุ อว. รับรองหลักสูตรล่าช้า

อว. ยืนยัน นักศึกษาต้องไม่เสียสิทธิจากเหตุความล่าช้าในการรับรองหลักสูตร ย้ำเร่งติดตามอย่างใกล้ชิดกับที่ประชุม ทปอ. และมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้มีหลักสูตรที่นักศึกษาควรจะกู้ กยศ.คงค้าง

เมื่อวันที่ (16 ส.ค. 2566) วรภพ วิริยะโรจน์ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มนักศึกษาหลายสถาบันว่ากำลังเสียสิทธิในการกู้เงิน กยศ. เพราะต้องรอกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) รับทราบการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ต้องทบทวนทุก 5 ปี ซึ่งปีนี้มีหลักสูตรจำนวนมากที่ค้างรอรับทราบจาก อว. โดยเร่งรัฐบาลรักษาการจัดการโดยด่วนเพื่อคุ้มครองสิทธิ


วรภพ ชี้แจงว่า หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นผ่านการรับรองโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น เหลือเพียงขั้นตอนธุรการของ อว. ในการ ‘รับทราบ’ ซึ่งกลายเป็นปัญหาคอขวดในเวลาต่อมา เพราะเงื่อนไขของ กยศ. ประกาศว่า หลักสูตรที่นักศึกษาจะขอกู้ กยศ. ได้นั้น ต้องผ่านการประเมินหลักสูตร โดย อว. ก่อนเท่านั้น ทำให้มี นศ. ตกค้างสิทธิอยู่จำนวนหนึ่งในหลายมหาวิทยาลัย

โดยกำหนดการกู้ยืมเงินของ กยศ. ในภาคเรียนที่ 1 จะหมดเขตลงภายใน 31 ส.ค. นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ใช้มาตรการผ่อนผันการจ่ายค่าเทอมให้นักศึกษาในช่วงที่ต้องรอทาง อว. รับทราบหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังไม่มีสิทธิ กยศ. ต้องเสียโอกาสทางการศึกษา ทาง วรภพ จึงวอนให้ทางรัฐบาลรักษาการ อว. และ กยศ. เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วันนี้ (18 ส.ค.) ด้าน ศ.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. อว. ได้ชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า ทางกระทรวงยืนยันว่านักศึกษาต้องไม่เสียสิทธิกู้เงิน กยศ. จากเหตุความล่าช้าในการรับทราบหลักสูตร โดยที่ผ่านมาปลัด อว. ได้เร่งติดตามอย่างใกล้ชิดกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้มีหลักสูตรที่นักศึกษาควรจะกู้ กยศ.คงค้าง

ข่าวรัฐมนตรี - 'ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์' ตั้ง  'อว.ส่วนหน้า' ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ดี หลักสูตรที่จะปล่อยกู้ต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในเวลาต่อมา ทั้งนี้ ศ. ดร. เอนกเปิดเผยว่าตัวหลักสูตรที่ยังมีปัญหา คือหลักสูตรที่ส่งมาภายหลังจากกำหนดเวลาเดิม ทำให้กระบวนการรับรองจึงล่าช้าลงไป รับปากว่าขณะนีได้เร่งดำเนินการและประสานงานกับ กยศ. อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ใครเสียสิทธิ

ด้าน วรภพ เสนอแนวทางว่า ให้ กยศ. เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงสิทธิ โดยพิจารณาแค่ว่า หากมีหลักสูตรใดที่ผ่านการประเมินโดยสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นักศึกษาในหลักสูตรสามารถขอใช้สิทธิ กยศ. ได้เลย หรืออย่างน้อยก็ควรเป็นระบบแก้ไขปัญหาเฉพาะในปีนี้ไปก่อน เพราะเป็นปีครบรอบ 5 ปีการทบทวนหลักสูตร เพื่อไม่ให้นักศึกษาเหล่านี้ต้องเสียผลประโยชน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active