“กสทช.-สพฐ.-ยุวพัฒน์”จับมือช่วยเด็กชายขอบ เรียน“วิทย์-อังกฤษ”ออนไลน์ฟรี

เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล เตรียมเฮ! ภาคประชาสังคม จับมือหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ลงนามความร่วมมือส่งมอบ หลักสูตรออนไลน์ “วิทย์-อังกฤษ” ให้เด็กขาดโอกาสกว่า 5,500 คน เป็นเวลา 3 ปี นำร่องโรงเรียน สพฐ.139 แห่ง

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ประกอบด้วย คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์, คุณจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคุณพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร “กสทช. –สพฐ.-โครงการร้อยพลังการศึกษาโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ร่วม “ ลงนามความร่วมมือ “โครงการเพื่อนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผ่านโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ”เป็นระยะเวลา 3 ปี ช่วยเด็กขาดโอกาสกว่า 5,000 คนในเบื้องต้นเข้าถึงอินเทอร์เนตและหลักสูตรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ


โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนส่งมอบระบบการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลเบื้องต้น 2 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับเด็กในโครงการนี้ ภายใต้โครงการร้อยพลังการศึกษา รวมถึงหลักสูตรออนไลน์อื่นๆ อีกในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active