ไทยพีบีเอส ร่วมกับ YIC เปิดค่ายเยาวชน สร้างพลัง Soft Power

‘เพราะเด็กทุกคนคือซอฟท์พาวเวอร์ในตัวเอง’ Youth In Charge แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นพลังพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม จากการเปลี่ยนและเรียนรู้จากเด็กกับผู้ใหญ่

วันนี้ (4 พ.ย. 65) โครงการ จัดค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ Youth In Charge ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม กล่าวว่า โดยตลอดปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมทัวร์กับน้อง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ Youth APEC พบว่าน้องๆ เยาวชนแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกันคือพลังและศักยภาพที่ควรจะได้รับการพัฒนาต่อยอดและยกระดับ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้อยู่ในหัวข้อ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power

“สิ่งที่เหมือนกันของน้อง ๆ คือความต้องการขับเคลื่อนประเทศ และต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ในเชิงภาพลักษณ์อย่างเดียว แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน เราก็เลยดึงพลังเยาวชนไทยมาขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ เพราะว่าเยาวชนเป็นซอฟท์พาวเวอร์ในตัวเองอยู่แล้ว เยาวชนหลายคนมีโครงการซึ่งออกมาในรูปแบบของงานวิจัย รูปแบบสตาร์ทอัป หรือโครงการที่ขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะขาดทรัพยากร ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์ ความตระหนักรู้ หรือเงินทุน เราจึงอยากจะสร้างเครือข่าย ภาคีที่จะช่วยสนับสนุนพวกเขาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

เอริกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สังคมไทยพูดถึงซอฟท์พาวเวอร์มานานนับสิบปีแล้ว แต่เพิ่งถูกกระตุ้นความสนใจของสังคมในช่วงนี้ จึงคิดว่าถ้าซอฟท์พาวเวอร์ถูกผลักดันจะนำมาสู่ชื่อเสียงของประเทศ ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อาชีพที่หลากหลาย ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ รวมไปถึงทุกภาคส่วน คนทุกช่วงวัย ทุกสาขาอาชีพมีโอกาสได้มาทำงานร่วมกัน เพราะคำว่าซอฟท์พาวเวอร์คือการผสมผสานองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ จึงคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนมาผนึกกำลังกัน ซึ่งจะนำมาสู่รายได้ มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยมีจุดเด่นทั้งในเชิงคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้นทุนที่จะทำให้ซอฟท์พาวเวอร์ไทยเติบโต

หลังจากการอบรมความรู้ตลอดค่ายเยาวชน 3 วันนี้ จะเป็นช่วงพัฒนาศักยภาพ พัฒนาโปรเจ็กส์ของน้อง ๆ ซึ่งวัน Youth In Charge Day ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ที่จะจัดขึ้น ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส น้อง ๆ จะได้แสดงผลงานของตัวเอง เอริกา กล่าวว่า ตั้งใจจัดให้เป็นวันของเยาวชนอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด With Youth By Youth น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน เป็นพื้นที่รวมของเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายความสนใจ หลากหลายความสามารถ มาร่วมสร้างงานนี้ร่วมกัน แต่พลังของเยาวชนอย่างเดียวไม่พอต้องมีการสนับสนุน การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ใหญ่หลากหลายภาคส่วน

“สิ่งที่หวังว่าจะเกิดในวัน Youth In Charge Day นอกเหนือจากเยาวชนจะได้แสดงศักยภาพ แต่ยังรวมไปถึงโอกาสที่เยาวชนจะได้มีส่วนร่วม ให้เยาวชนกับผู้ใหญ่ได้เสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงมีโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้เห็นผลงานของเยาวชน ได้เห็นความคิดความอ่าน และหาแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดไปร่วมกัน และหาโอกาสที่จะสนับสนุนเยาวชนในระยะยาว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active