รับสมัครเยาวชน สร้างสรรค์ไอเดีย สู่ การขับเคลื่อน Soft Power ท้องถิ่น

เตรียมพัฒนา Youth Soft Power Ambassador เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในมิติต่าง ๆ ​ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้นำจากทุกภาคส่วน ก่อนต่อยอดเป็นโครงการแก้ปัญหาในชุมชน และสังคมต่อไป

กลับมาอีกครั้ง สำหรับ โครงการปลุกพลังเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง “Youth in Charge Leadership Academy” เตรียมเปิดรับสมัครให้เยาวชนช่วงอายุ 18-25 ปี ที่มีใจอยากจะพัฒนา Soft Power มาร่วมพัฒนาศักยภาพดึงความกล้าออกมาเป็นผลงานผ่านกิจกรรม “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” โดยเริ่มเปิดรับสมัคร เยาวชนทุกสถาบันทั่วประเทศมานำเสนอไอเดียการสร้าง Soft Power ในท้องถิ่นชุมชน และเตรียมจะจัดนิทรรศการผลงานของเยาวชนในช่วงปลายปี เพื่อไม่ให้เสียง และผลงานของเยาวชนหายไป

โดยกิจกรรมนี้ มีรูปแบบการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคล้ายกับซีซั่นแรก ที่ผู้จัดโครงการยอมรับว่าประสบความสำเร็จ เพราะมีเยาวชนร่วมสมัครเข้าทำกิจกรรมเกือบ 100 คน ผ่านการฝึกรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เป็นเวลา 6 เดือน โดยจะมีพี่เลี้ยงช่วยฝึกทักษะ กระตุ้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้นำตัวจริง เสียงจริง จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ก่อนระดมสมองออกมาเป็นโครงการที่เยาวชนตั้งใจจะต่อยอดใช้แก้ปัญหาในชุมชน และสังคมต่อไป

สำหรับผลลัพธ์จากเยาวชนผู้ร่วมในปี 2564 มีถึง 10 ผลงานผ่านการนำเสนอในรูปแบบวิดิโอคลิป, การเล่นเกม, การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านบูทกิจกรรม ตัวอย่างเช่น

  • โครงการ Individual Identity Education (IIE) เพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาตัวตน ความชอบ ทักษะของตนเองและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้การประกอบธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจจนได้ลงมือปฏิบัติจริง
  • โครงการ Soft power for the future การพัฒนา Soft power อย่างยั่งยืนในระดับโครงสร้างเชิงนโยบาย ซึ่งมุ่งเน้นด้านการสื่อสาร โดยสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  • โครงการ Rural Help Service center (RHS C.) ศูนย์บริการสารธารณสุขชุมชน การพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบสาธารณะสุข สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณะสุข
  • โครงการคุ้มครอง ดูแล และป้องกันเด็กหลุดนอกระบบ การพัฒนาเครื่องมือ PMR (P-Prevention, M- Maintain, R-Rescue) เพื่อสร้างระบบที่เริ่มมาจากความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและนำทางเยาวชนสู่สังคม
  • โครงการ Deliver dream การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพแห่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
  • โครงการ FACT (F-Forest) (A-Air-pollution) (C-Circular Economy) (T-Tourism) การสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิดีโอซีรีส์จำนวน 4 ตอน ในชื่อ FACT ได้แก่ F คือ Forest, A คือ Air-pollution, C คือ Circular Economy และ T คือ Tourism
  • โครงการ Mental is vital การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดตั้งสถานบริการให้คำปรึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ บางโครงการ ยังได้รับการต่อยอดสานต่อในพื้นที่จริง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นชุมชนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำชุมชนต่อไป โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ Youth In Charge กลับมารับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Youth In Charge Leadership Academy Season 2 ภายใต้หัวข้อ “Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power” เพื่อบ่มเพาะ Youth Soft Power Ambassador กลุ่มแรกของประเทศขึ้นมา เพื่อเป็นกระบอกเสียงและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยในมิติต่าง ๆ

โดยรับสมัครเยาวชน 18-25 ปี ที่มีโครงการ Soft power ที่กำลังขับเคลื่อน หรืออยากขับเคลื่อนในมิติที่สนใจ มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการจะขยายผลโครงการ สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีม 3-5 คน ได้ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แพลตฟอร์ม Youth in Charge ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาจากไอเดีย ของ สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ และลูกสาว เอริกา เมษินทรีย์ หวังจะให้แพลตฟอร์มนี้สร้างพื้นที่ให้ “เยาวชนได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และหวังที่จะกระตุ้นสังคมให้ได้ยินเสียงของเยาวชนมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน