‘ภาคีเพื่อการศึกษาไทย’ ชวนส่งเสียงทิศทางปฏิรูปการศึกษา เสนอ ‘รมว.ศธ.’

‘ภาคีเพื่อการศึกษาไทย’ เตรียมจัดงานระดมความเห็นทุกภาคส่วนผ่านโจทย์ “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” จัดเต็มเวทีเสนา พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมข้อเสนอเปลี่ยนระบบการศึกษาไทย มอบให้ ‘รมว.ศธ.’ 19-20 มี.ค. นี้

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership หรือ TEP) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม ที่มีจุดมุ่งหมายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาด้วยความเชื่อว่าการผสานพลังของภาคีด้านการศึกษาและการสื่อสาร จะทำให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงพลังและความสามารถของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น เตรียมจัดงาน TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ระบุว่า สาระสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือเป็นเวทีระดมสมองระดับประเทศ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปและเครือข่าย เข้ามาร่วมนำเสนอองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานด้านการศึกษาร่วมกัน ส่งมอบข้อเสนอทิศทางปฏิรูปการศึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดงานตลอด 2 วัน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและเครือข่ายการศึกษา เช่น เครือข่ายผลิตครู เครือข่ายพ่อแม่ เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายคนรุ่นใหม่/เด็กและเยาวชน เครือข่ายปฐมวัย และเครือข่ายเอกชน

ทั้งนี้ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังหรือร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาไทย ได้ที่ https://www.eventsonlinecenter.com/tep_register ตามรายละเอียดกำหนดการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม