เปิดเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบภัย เหตุโกดังเก็บพลุระเบิด จ.นราธิวาส

นายกฯ สั่งทุกหน่วยงาน เร่งช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน จัดทีมสำรวจ ดูแล ฟื้นฟูบ้านเรือนจากความเสียหาย

จากเหตุการณ์ โกดังเก็บพลุ-ดอกไม้ไฟ ระเบิดกลางตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุดวันนี้ (31 ก.ค.66) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ และทั่วถึง ครบถ้วน ทั้งนี้จากรายงานล่าสุด (30 ก.ค.66 ) มีผู้เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บ 121 คน อาการหนัก 1 คน อาการปานกลาง 9 คน กลับบ้านได้ 101 คน พักอาศัยที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์กีฬา อบต.มูโนะ 10 คน และมีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 365 คน

นายกฯ ยังกำชับให้เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่าง ผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ อบต. แบ่งเป็น 7 ชุด ลงตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหาย เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นผ่าน กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำหรับรายละเอียดการให้ช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งออก ดังนี้

กรณีเสียชีวิต

  • ค่าจัดการศพ รายละ 50,000 บาท
  • เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 30,000 บาท
  • เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ อีกครอบครัวละ 50,000 บาท

กรณีบาดเจ็บ

  • เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัส รายละ 30,000 บาท 
  • เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไป รายละ 15,000 บาท

กรณีบ้านเรือนเสียหาย

ค่าวัสดุในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ตามความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริง

  • เสียหายทั้งหลัง (เกิน 70%) 230,000 บาท
  • เสียหายมาก (30% – 70%) 70,000 บาท
  • เสียหายน้อย (น้อยกว่า 30%) 15,000 บาท
  • ค่าเครื่องอุปโภค และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น (เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง และเสียหายมาก) ครัวเรือนละ 5,000 บาท

ส่วนเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกเป็นกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง จ่าย 49,700 บาท กรณีเสียหายบางส่วนประเมินตามสถานการณ์ และกรณีเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 29,700 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว จ่ายเพิ่มอีก 29,700 บาท

“นายกฯ กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฯ เสนอให้คณะกรรมกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว พร้อมเน้นย้ำส่วนราชการให้ความช่วยเหลือดูแล พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และระยะยาวเรื่องการฟื้นฟู อย่างเต็มกำลังความสามารถ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : โกดังเก็บพลุดอกไม้ไฟ จ.นราธิวาสระเบิด บทเรียนซ้ำรอยเหตุมองข้าม

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active