เครือข่ายผู้หญิง จี้ สภา ม.ศิลปากร – อว. คาดโทษ ‘อธิการบดี’ มองผู้หญิงเป็น ‘วัตถุทางเพศ’

ชี้เป็นถึงผู้บริหารระดับสูง แต่จริยธรรมสวนทาง สะท้อนแบบอย่างไม่ดี คุกคามทางเพศ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มองข้ามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อกรณี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โพสต์ภาพแอบถ่ายพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พร้อมข้อความในลักษณะที่เป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าพฤติกรรมของตนเอง “ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย” “ไม่ได้มีเจตนาคุกคามทางเพศ” และ “กรณีนี้อาจเป็นความเข้าใจผิด” นั้น

วันนี้ (30 เม.ย.65) วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ในฐานะของเครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง นายก, กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอให้ดำเนินการด้านจริยธรรมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีคุกคามทางเพศ

รายละเอียดของจดหมายเปิดผนึก ได้ประณามพฤติกรรมของอธิการบดีคนดังกล่าว กรณีการแอบถ่าย และเผยแพร่ภาพบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งโพสต์ข้อความในลักษณะส่อนัยทางเพศตามที่ตกเป็นข่าว ซึ่งเข้าข่ายคุกคามทางเพศ ที่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกใด ๆ ที่บุคคลหนึ่งกระทำต่ออีกบุคคลหนึ่ง ที่มีนัยทางเพศ โดยบุคคลที่ตกเป็นเป้าของพฤติกรรมนั้นไม่ได้ยินดี หรือยินยอม ส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเป้าของการกระทำรู้สึกอึดอัด ไม่พอใจ รู้สึกถูกคุกคามและไม่ปลอดภัย และรวมถึงพฤติกรรมที่เป็นการปฏิบัติเสมือนบุคคลอื่นเป็นวัตถุทางเพศด้วย ทั้งนี้ไม่เพียงคุกคามทางเพศ แต่ยังละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมทั้งละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยรวมด้วย

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

“ในฐานะของอธิการบดี มีตำแหน่งทางราชการระดับสูง เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา แต่กลับมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงมาตรฐานจริยธรรมทางเพศที่ตกต่ำ ถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ทั้งกับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยและสาธารณชน แม้ก่อนหน้านี้อธิการบดีคนดังกล่าว ออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนแล้ว แต่ยังไม่ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของตนเองอย่างเพียงพอ”  

เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และ กระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล ต้องไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องดำเนินการสอบสวน และลงโทษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ทันที พร้อมชี้แจงผลดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบเป็นระยะ เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

สำหรับเครือข่ายองค์กรด้านผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ที่ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึก ประกอบด้วย

 1. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 
 2. สมาคมเพศวิถีศึกษา
 3. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 4. มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 5. ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (FORWARD)
 7. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
 8. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
 9. กลุ่มไม้ขีดไฟ
 10. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
 11. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง
 12. ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม
 13. โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดช่องว่างบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศในประเทศไทย
 14. เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิภาคประชาชน  
 15. SWAN Foundation มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี
 16. กลุ่ม TEAK – Trans Empowerment
 17. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
 18. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
 19. เครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์
 20. เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน
 21. เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนสังคม
 22. มูลนิธิผู้หญิง
 23. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
 24. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา
 25. กลุ่มทำทาง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active