ขีดเส้น แจ้งครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 10 ชนิดแรก ภายใน 16 มี.ค.นี้

กรมอุทยานฯ คาด มีสัตว์จ่อคิวแจ้งครอบครองหลักหมื่นตัว ต้องกำหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อสัตว์ คนเลี้ยง ประชาชนทั่วไป

กรณีชาวบ้านใน จ.ชลบุรี พบชาวจีนเลี้ยงสิงโตขาวในบ้านโดยไร้กรงขัง ทำให้ผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้นเป็นกังวล โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืชได้เข้าตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างการขอข้อมูลหลักฐานการครอบครองและการได้มา หากชี้แจงว่าได้มาอย่างถูกต้อง และอยู่ในช่วงเวลาการขึ้นทะเบียนจึงสามารถครอบครองได้

สิงโตเป็นหนึ่งในสิบ สัตว์ป่าควบคุมชนิด ก. ที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เช่นเดียวกับเสือชีต้า เสือจากัวร์ กอริลลาภูเขา กอริลลล่า ชิมแพนซีธรรมดา โบโนโบ้ อุรังอุตัง งูอนาคอนด้า 

ตามอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2562 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้เริ่มแจ้งการครอบครองสัตว์กลุ่มนี้ไม่เกิน 16 มี.ค.66 จากนั้นจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่า บุคคลใดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นับจากนั้นถือว่ากระทำผิดกฎหมาย 

ประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มมีผู้ทยอยแจ้งครอบครองสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคล มีทั้งการแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา โดยไม่ต้องนำสัตว์ขนาดใหญ่มาด้วย เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งครอบครองชั่วคราว จากนั้นตรวจสอบสถานที่เลี้ยงว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ คนเลี้ยง และประชาชนหรือไม่ จึงจะออกใบรับรองครอบครอง คล้ายกับการแจ้งครอบครองงาช้าง 

ทั้งนี้ยังประเมินด้วยว่า จะมีสัตว์ที่แจ้งครอบครองหลักหมื่นตัว โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งในกลุ่มผู้เลี้ยงทั่วไปอาจมีสัตว์ในครอบครองไม่มากเท่ากลุ่มผู้ประกอบการ

นอกจาก 10 ชนิดสัตว์ป่าชนิด ก.แล้ว ยังมีสัตว์ป่าควบคุมชนิด ข กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต้องแจ้งครอบครองภายในวันที่ 15 เม.ย.66 ส่วนกลุ่มสัตว์ปีก ต้องแจ้งครอบครองภายในวันที่ 14 มิ.ย.66 และกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เริ่มแจ้งครอบครอง ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 66 – 14 ก.ค.66

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active